Fråga till socialministern angående förlängning av förordnandet för Folkhälsomyndighetens generaldirektör

Fråga 2020/21:521 Förlängning av förordnandet för Folkhälsomyndighetens generaldirektör förordnande

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

Folkhälsomyndigheten har misslyckats kapitalt i sitt uppdrag gällande hanteringen av covid-19-pandemin. Med över 6 100 döda och en kraftigt ökande smittspridning som snart når vårens toppnivåer av inlagda patienter och patienter i behov av intensivvård är resultatet skrämmande.

Folkhälsomyndigheten och statsepidemiologen Anders Tegnell kommunicerade tidigare i höst ut budskapet att det inte blir någon andra våg av epidemin, på samma som man initialt förutspådde att smittan inte ens skulle nå Sverige över huvud taget. Som ett resultat av den hållningen har inte erforderliga förstärkningar av beredskapen gjorts. Situationen uppges i flera avseenden vara lika dålig i dag som när den första vågen slog till.

Först nu efter att en andra våg varit över Sverige i snart en och en halv månad har Folkhälsomyndigheten vänt i sin kommunikation och lämnat en lägesrapport till regeringen där man talar om en ”omfattande samhällsspridning av covid-19”. Detta sedan fler än hälften av landets regioner, tyngda av långvariga nedskärningar och sparbeting och i avsaknad av förstärkt krisberedskap, tvingats gå upp i stabsläge.

Trots detta fatala misslyckande från myndighetens sida är det häpnadsväckande att regeringen fortsätter att ge sitt oreserverade stöd till myndigheten och dess ledning. Den urusla hanteringen och det förödande resultatet av denna hantering, som nu kostat tusentals människor livet och orsakat omfattande mänskligt lidande, borde givetvis föranleda kraftfulla åtgärder från en regerings sida mot myndighetsledningen.

I fredags kommunicerade regeringen i stället tvärtom att Johan Carlsons nuvarande förordnande som generaldirektör och chef för Folkhälsomyndigheten, som löper till och med den 31 mars 2021, förlängs till och med den 31 oktober 2021.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

På vilka grunder fattade man beslut om att förlänga generaldirektörens förordnande?

 

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-forlangning-av-forordnandet-for-folkhalsomyndighetens-generaldirektor/