Fråga till socialministern angående hennes ställningstagande om munskydd

Fråga 2020/21:2146 Socialministerns ställningstagande om munskydd

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

I en fråga (2020/21:2023) undrade jag om när under 2020, före pressträffen den 18 december, socialministern hävdade att munskydd ska användas bland allmänheten.

Bakgrunden är att socialministern den 24 februari 2021 i SVT:s Aktuellt sa följande: ”Jag säger egentligen det som jag och Folkhälsomyndigheten och många andra har sagt sedan den här pandemin började – att munskydd ska användas.”

Detta verkar dock inte vara med sanningen överensstämmande, såvida inte socialministern kan belägga påståendet om att hon sedan pandemin började har sagt att munskydd ska användas. Den allmänna uppfattningen är i stället att socialministern tidigare konsekvent har motsatt sig användningen av munskydd bland allmänheten.

Vid en pressträff den 29 juli 2020 sa socialministern: ”Vi ser inte i det här läget, med kraftigt avtagande smittspridning, att det skulle vara läge att kräva munskydd i offentliga miljöer.” Hon sa vidare att ”vi har inte den, om jag får använda uttrycket, traditionen, kulturen”.

I TV4 den 17 november 2020 sa socialministern, med anledning av att WHO ansåg att Sverige borde införa krav på munskydd, att ”så här långt så har inte myndigheten sagt att vi generellt sett ska ha munskydd.” Hennes kommentar till WHO:s uppmaning var följande: ”Jag tolkar inte riktigt deras kommentar som att Sverige ska utan man ska överväga precis som vi hela tiden gör.”

I ett svar på en skriftlig fråga så sent som den 2 december 2020 meddelade socialministern att ”införa rekommendationer om användning av munskydd är ingen politisk fråga. Folkhälsomyndigheten är den expertmyndighet som i Sverige ansvarar för åtgärder mot olika typer av hälsohot, däribland det virus som orsakar sjukdomen covid-19.” Och vidare att ”eventuella rekommendationer om munskyddsanvändning i samhället bör således utfärdas efter bedömning av Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsenheterna”.

Jag kan konstatera att socialministern inte svarar på min fråga, vilket stärker bilden av att hon farit med osanning i sitt påstående Aktuellt. I sitt svar skriver hon bara att ”munskydd är ingen politisk fråga” och att Folkhälsomyndigheten bedömer ”att munskydd är ett komplement till de effektivaste och grundläggande smittskyddsåtgärderna”.

Med anledning av hennes påstående i Aktuellt och att hon inte besvarar min fråga vill jag återupprepa den.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Har ministern under år 2020, före pressträffen den 18 december, hävdat att munskydd ska användas bland allmänheten och i så fall när skedde detta, och har bärandet av munskydd varit en rekommendation från regeringens sida?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-hennes-stallningstagande-om-munskydd-2/