Fråga till socialministern angående samarbete med Israel

Fråga 2020/21:2038 Samarbete med Israel

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

Regeringscheferna i Danmark och Österrike åker på torsdag till Israel för att diskutera hur man kan bli mer självförsörjande på vacciner. Både på kort sikt när det gäller att få tillgång till fler vacciner mot covid-19 och på längre sikt.

Den danska statsministern Mette Frederiksen och den österrikiske förbundskanslern Sebastian Kurz är frustrerade över bristen på vaccin i EU, och då Israel ligger långt fram i vaccinationstakten och landet är intressant när det gäller att utveckla vacciner och behandlingsmetoder ska man nu träffa Israels premiärminister Benjamin Netanyahu för att få fart på samarbete och erfarenhetsutbyte. Man kommer att diskutera hur man kan arbeta tillsammans för att hitta lösningar inom områden som forskning och utveckling av nya vacciner, offentlig-privata partnerskap och vaccinproduktion.

Sveriges regering har genom sin Israelfientliga politik, erkännande av Palestina och finansiering av palestinska rörelser som står för antisemitism och hyllande av terrorism åsamkat Sveriges relationer till Israel omfattande skada. Sverige borde givetvis, på samma sätt som nu Danmark och Österrike, ha ett intresse av att samarbeta och utbyta erfarenheter samt hitta lösningar inom områden som forskning och utveckling av nya vacciner, offentlig-privata partnerskap och vaccinproduktion tillsammans med Israel. I slutändan kan ett sådant här samarbete vara det som räddar många svenskars liv.

Av denna anledning vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Avser ministern att vidta några åtgärder för få till stånd ett samarbete med Israel inom områden som forskning och utveckling av nya vacciner, offentlig-privata partnerskap och vaccinproduktion?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-samarbete-med-israel/