Fråga till utbildningsministern angående föräldrars synpunkter på sina barns undervisning

Fråga 2020/21:2584 Föräldrars synpunkter på sina barns undervisning

av Björn Söder (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Distansundervisning under pandemin har möjliggjort för föräldrar att på ett enkelt sätt kunna följa undervisningen av sina barn. I Hörby reagerade en förälder när hans barn hade historiekunskap. Pappan ansåg att det läraren lärde ut var vänsterpropaganda. Han skrev därför ett mejl till läraren i vilket han kritiserade läraren för undervisningen. Skolans rektor svarade på kritiken med att han hade förtroende för att läraren följde skollagen när det gäller objektiv undervisning.

Pappan råkar samtidigt vara förtroendevald för Sverigedemokraterna och kommunfullmäktiges ordförande i sin kommun, men säger till SVT att han kontaktade läraren och rektorn i egenskap av privatperson.

Nu har utbildningsministern reagerat på att föräldern kritiserat lärarens undervisning. Hon säger till SVT att ”lärare som gör sitt jobb och undervisar enligt läroplanen ska inte behöva vara rädda för att makthavare lägger sig i deras lektioner”. Vidare skriver SVT att ”Anna Ekström (S) säger att hon blir upprörd av hur SD-toppen blandat sig i undervisningen och att hon ser allvarligt på det”.

Oaktat det aktuella fallet reser utbildningsministerns uttalanden frågor kring hur ministern egentligen resonerar om föräldrars möjlighet att följa sina barns undervisning och kunna få ha synpunkter på den. Tyvärr är vi många som kan vittna om hur en del lärare har svårt att skilja sina egna politiska uppfattningar från en objektiv undervisning. Att som förälder då inte kunna få reagera på grund av att man har ett politiskt förtroendeuppdrag ter sig aningen märkligt.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:​

Har ministern för avsikt att säkerställa att alla föräldrar, även de som har politiska förtroendeuppdrag, ska kunna få framföra synpunkter på undervisningen av deras barn?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utbildningsministern-angaende-foraldrars-synpunkter-pa-sina-barns-undervisning/