Fråga till utbildningsministern angående ökad samhällskunskapsutbildning om partihistoria

Fråga 2020/21:2382 Ökad samhällskunskapsutbildning om partihistoria

av Björn Söder (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

I en intervju i Dagens Nyheter den 30 mars 2021 går statsminister Stefan Löfven till angrepp mot Sverigedemokraternas påstådda partihistoria – skapad av vänsterns narrativ. Samtidigt som statsministern uppvisar klara brister i kunskaperna om SD:s historia uppvisar han även bristande kunskaper om sitt eget partis, Socialdemokraterna, och Vänsterpartiets historia.

Att Socialdemokraterna har en blodig historia är faktabelagt. Den har varit full av rasbiologi, tvångssteriliseringar av tiotusentals oskyldiga svenskar och samarbeten med både Nazityskland och kommunistiska Sovjetunionen. Det senare är kanske minst känt men avslöjas i boken Naftasyndikat, skriven av riksdagsledamoten Fredrik Malm (L), som utifrån material i Säpoarkivet berättar om hur svenska partitoppar inom Socialdemokraterna hjälpte Stalin att tvätta blodspengar i Sverige.

I Dagens Nyheter-intervjun säger statsministern bland annat att ”jag har aldrig uppfattat att VPK inte stod upp för demokratin”.

Det är både beklämmande och hårresande att Sveriges statsminister uppvisar sådan flagrant okunskap. Men tyvärr tror jag inte han är ensam i Sverige om att inte känna till det tidigare maktdominerande partiets blodiga historia. Om detta bör givetvis alla våra ungdomar lära sig.

Det vore bra om skolungdomar, som är blivande väljare, på ett objektivt sätt lär sig om de olika partiernas historier, inte bara den förskönande beskrivning som varit gällande för ett flertal av partierna, för att kunna sätta uttalanden som görs av dagens partiföreträdare i rätt kontext.

Av denna anledning vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

Avser ministern att vidta några särskilda åtgärder för att öka kunskaperna i skolorna om partiernas egentliga historia?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utbildningsministern-angaende-okad-samhallskunskapsutbildning-om-partihistoria/