Fråga till utbildningsministern angående Skolverkets beskrivning av Förintelsen

Fråga 2021/22:163 Skolverkets beskrivning av Förintelsen

av Björn Söder (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Aftonbladet har avslöjat hur Skolverket, på sin hemsida, uppmuntrar svenska lärare att låta sina elever leta fram bevis för att Förintelsen aldrig ägde rum och sedan debattera för sin sak.

”Du och ditt arbetslag kan använda stödet när ni diskuterar hur kontroversiella frågor kan användas i undervisningen”, skriver myndigheten, enligt Aftonbladet, i sina riktlinjer och anger samtidigt förslag på sådana ”kontroversiella” frågor.

En av dessa ”kontroversiella” frågor är, enligt Skolverket, huruvida månlandningen 1969 var fejkad. En annan är Förintelsen. Lärare uppmuntras att dela in sina elever i olika grupper för att debattera huruvida den ägde rum:

”Grupp 1 ska finna minst tre argument för att Förintelsen inte har ägt rum, med hjälp av fakta och information från internet. De får också fråga andra vad de tror och varför”, skriver Skolverket. En annan grupp ska uppmanas att leta tryckta material som stöder tesen att Förintelsen är ett påhittat fenomen: ”Grupp 3 ska resonera sig fram till minst tre argument för att Förintelsen inte har ägt rum. De får använda kursmaterial och böcker från biblioteket”, skriver Skolverket i sina riktlinjer.

Enligt Skolverket är syftet med övningen bland annat att elever ska lära sig vikten av källkritik.

Det är förvisso bra och viktigt att elever lär sig vara källkritiska. Men att använda Förintelsen, som en ”kontroversiell” fråga, är ytterst osmakligt. I dag finns det problem i Sverige med att vissa grupper försöker både förringa och förneka folkmordet, och antisemitismen fortsätter att spridas i vårt samhälle – så även i våra skolor. Judiska ungdomar vittnar om trakasserier, och i Malmö har judar känt sig tvingade att flytta från staden. Samtidigt blir Förintelsens överlevare, som kan vittna och berätta om det fasansfulla, allt färre.

I samband med Förintelsekonferensen i Malmö betonade statsministern att det är viktigt att arbetet mot antisemitism fortsätter – i politiken, i klassrummen och i civilsamhället. Samtidigt som regeringen alltså säger sig vilja bekämpa antisemitismen i Sverige har man en myndighet som riskerar att i stället underblåsa den.

Av denna anledning vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

Anser ministern att Skolverkets användande av Förintelsen som exempel på en ”kontroversiell” fråga, som elever ska träna sig på att ifrågasätta, är i överensstämmelse med regeringens arbete mot antisemitism, eller vilka åtgärder avser ministern att vidta?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utbildningsministern-angaende-skolverkets-beskrivning-av-forintelsen/