Fråga till utrikesministern angående ambassadpersonal i Kiev

Fråga 2021/22:902 Ambassadpersonal i Kiev

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Flera amerikanska medier har rapporterat att USA:s ambassad i Kiev förbereder att skicka hem personal som inte är nödvändig för verksamheten tillsammans med deras familjer. Även Storbritannien har meddelat att man kallar hem viss personal till följd av det upptrappade hotet från Ryssland.

Enligt Sveriges Radio avvaktar dock tills vidare Sverige och övriga EU-länder.

Med anledning av UD:s senfärdiga reaktion och agerande när det gällde ambassaden i Kabul i Afghanistan när talibanerna tog över vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att trygga svensk personal vid ambassaden i Kiev så att inte en situation liknanden den i Kabul upprepas?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-ambassadpersonal-i-kiev/