Fråga till utrikesministern angående Armeniens fredsförslag Crossroads of Peace

Fråga 2023/24:322 Armeniens fredsförslag Crossroads of Peace

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Södra Kaukasus behöver långsiktig fred där alla länder verkar med öppna gränser och är förbundna genom aktiva ekonomiska, politiska och kulturella band och där konflikter kan lösas genom dialog och diplomatiska förbindelser.

Den armeniska regeringen har tagit fram ett förslag, Crossroads of Peace, som är ett projekt som bygger följande principer:

  • All infrastruktur, inkluderat vägar, järnvägar, flyg, pipelines, kablar och kraftledningar fungerar under suveränitet och jurisdiktion i de länder som de passerar.
  • Varje land säkerställer, genom sina statliga institutioner, gräns, tullkontroll och säkerhet för all infrastruktur, inklusive passage genom sitt territorium för fordon, last och människor på sitt territorium.
  • All infrastruktur kan användas för både internationella och inhemska transporter.
  • Länder använder all infrastruktur på basis av ömsesidighet och jämlikhet.

I enlighet med ovanstående principer kan gräns- och tullkontroller underlättas genom ömsesidigt samtycke och överenskommelser.

Man har därefter tagit fram en plan över olika väg- och järnvägssträckningar samt gränsövergångar för att förbinda regionen.

Jag vill fråga utrikesminister Tobias Billström:

Stöder ministern den armeniska regeringens framlagda förslag, och på vilket sätt kommer ministern i så fall att agera för att visa det?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-armeniens-fredsforslag-crossroads-of-peace/