Fråga till utrikesministern angående Azerbajdzjans och Turkiets agerande mot Artsach och Armenien

Fråga 2020/21:164 Azerbajdzjans och Turkiets agerande mot Artsach och Armenien

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Den 12 juli försökte en grupp azerbajdzjanska soldater att korsa gränsen till Armenien och attackera en armenisk gränspostering. Gruppen tvingades tillbaka, men därefter utsattes armeniskt territorium för tung artilleribeskjutning, stridsvagnar och drönare.

Den 27 september gick åter Azerbajdzjan till attack. Denna gång inledde den azerbajdzjanska sidan missilattacker längs hela kontaktlinjen mellan Republiken Artsach (Nagorno-Karabach) och Azerbajdzjan. Attackerna riktade sig mot de fredliga bosättningarna, inklusive huvudstaden Stepanakert.

Sedan dess har konflikten eskalerat, och Azerbajdzjan, med understöd av Turkiet och med Turkiets hjälp involverade utländska terrorister, har fortsatt attackera mål i Artsach men också på armeniskt territorium. Turkiet har även skjutit ned armeniskt flyg i armeniskt luftrum.

Azerbajdzjans handlingar, uppbackade av Turkiet, utgör allvarliga kränkningar av de grundläggande principerna i internationell rätt och går direkt emot tidigare uppmaningar om eldupphör från FN:s generalsekreterare. Azerbajdzjans återkommande våldshandlingar och militära eskalering är helt oacceptabla och måste fördömas av omvärlden.

Världssamfundet måste tvinga tillbaka Azerbajdzjan till förhandlingsbordet inom ramen för OSSE:s Minskgrupp för att försöka få till stånd en fredlig lösning på konflikten. Samtidigt bör man tillsätta en utredning för att ställa ansvariga bakom attackerna till svars för brotten mot internationell rätt.

Den 1 januari 2021 tar Sverige över ordförandeskapet inom OSSE. Väl medveten om att Sveriges regering måste spela en diplomatisk roll i konflikten för att inte störa kommande möjligheter att påverka som ordförandeland menar jag att situationen nu är så allvarlig att även kommande ordförandeland måste sätta ned foten.

Sverige bör dessutom utarbeta en strategi som ordförandeland inom OSSE för att förmå Azerbajdzjan att lägga ned vapnen och återgå till förhandlingsbordet.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att utarbeta en strategi för att förmå Azerbajdzjan att lägga ned vapnen och återgå till förhandlingsbordet, och vilka vidare åtgärder vidtar ministern gentemot Azerbajdzjan och Turkiet?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-azerbajdzjans-och-turkiets-agerande-mot-artsach-och-armenien/