Fråga till utrikesministern angående belarusiska myndigheters vandalisering av polska gravar i Belarus

Fråga 2021/22:1809 Belarusiska myndigheters vandalisering av polska gravar i Belarus

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

På order av belarusiska myndigheter vandaliseras polska gravar i Belarus. Sedan juni 2022 har gärningsmän, inspirerade av myndigheterna, vandaliserat polska gravstenar och minnesmärken på minst nio orter i Belarus.

I regionen Mikulishki i Grodno jämnades en kyrkogård med gravar med polska soldater med marken med tunga vägmaskiner, och i Yodkevichy släpades kvarlevor av polska soldaters kroppar ur sina gravar och vanhelgades.

Dessa övergrepp strider mot många överenskommelser om rättigheter för nationella minoriteter på internationell, regional och bilateral nivå och är ett rent barbari.

Den belarusiska regimen under president Aleksandr Lukasjenko är en ökänd auktoritär regim som är ansvarig för massiva kränkningar av de mänskliga rättigheterna mot såväl sina egna medborgare som mot utlänningar. Det finns mer än 1 200 politiska fångar i Belarus, inklusive medlemmar av den polska nationella minoriteten. Belarusiska myndigheter behandlar företrädare för nationella minoriteter som gisslan och förhandlingskort i sina politiska spel med västvärldens länder. Det är ett omänskligt och skamligt tillvägagångssätt som starkt bör fördömas av varje land som strävar efter att skydda och respektera mänskliga rättigheter.

Den svenska regeringen slår sig gärna för bröstet för att vara en regering som står upp för mänskliga rättigheter.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att vidta några åtgärder med anledning av den belarusiska regimens systematiska vandaliseringar av polska gravar, och kommer ministern att fördöma dessa vidriga övergrepp mot de mänskliga rättigheterna?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-belarusiska-myndigheters-vandalisering-av-polska-gravar-i-belarus/