Fråga till utrikesministern angående det ryska hotet mot Ukraina

Fråga 2020/21:2488 Det ryska hotet mot Ukraina

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Ryssland har ökat sina militära styrkor längs Ukrainas östra gräns efter att våldet har ökat längs kontaktlinjen som skiljer ukrainska trupper från ryskstödda separatister i Donbassregionen.

Ryssland hävdar att dess styrkor inte utgör något hot utan är defensiva och att de kommer att stanna kvar så länge som Moskva anser att de behövs. Men samtidigt sa en högre tjänsteman i Kreml den 8 april att Moskva under vissa omständigheter kan tvingas försvara sina medborgare i Donbass och att stora fientligheter kan markera början på slutet för Ukraina som ett land.

Det ryska argumentet om att ”försvara sina medborgare” för att legitimera rysk intervention i annan stat har vi tyvärr sett tidigare exempel på. Att Ryssland nu också hotar med att detta kan innebära slutet för Ukraina borde få omvärlden att reagera med kraft.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde, som nu dessutom är ordförande i OSSE:

Vilka åtgärder vidtar ministern med anledning av det ökande hotet mot Ukraina från Ryssland?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-det-ryska-hotet-mot-ukraina/