Fråga till utrikesministern angående erkännande av Taiwan som ett självständigt land

Fråga 2020/21:1244 Erkännande av Taiwan som ett självständigt land

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

”Ambitionen att motverka ’separatism’ och hävda Folkrepubliken Kinas suveränitet över Taiwan är inte bara ett vanligt inslag i Kommunistpartiet retorik, utan är även den högsta prioriteringen i dess militärstrategi. Eftersom Taiwanfrågan anses avgörande för Kinas framgång förbereder partiet sina väpnade styrkor för en eventuell militär konflikt och för att med våld kunna ta kontroll över den nu självstyrda ön.” Så skriver FOI i ett nytt memo.

I memot framgår även att kinesiska statliga medier har antytt att ”återföreningen” ska förverkligas innan 2049, då Folkrepubliken fyller 100 år.

I en genomgång av läckta klassificerade dokument visar Ian Easton, verksam vid tankesmedjan Project 2049 Institute, att Kinas militär under en lång tid har tagit fram planer för ett eventuellt invasionsscenario, som vägleder dess utbildning och kapacitetsuppbyggnad. Grunddragen av en invasion skulle bestå av tre faser: blockad och bombkampanj, amfibisk landstigning och stridsoperationer på land.

Sverige har behandlat Taiwan som den fria administration som det är (snarare än en del av Folkrepubliken Kina) bland annat genom att möjliggöra för dem att ha en egen representation i Sverige. Skatteverket har dock valt att omdefiniera den taiwanesiska representationen i Sverige från att vara Taiwan, till ”den kinesiska provinsen Taiwan”. Att en enskild myndighet definierar Taiwan som en kinesisk provins visar på vikten att riksdag och regering är tydlig med benämningarna.

När Kina hotar det framgångsrika Taiwan behöver omvärlden visa sitt stöd för Taiwan för att markera mot Kina. Dels genom att landet släpps in i internationella samarbetsorganisationer och dels att landet erkänns som ett självständigt land.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Är regeringen beredd att erkänna Taiwan som ett självständigt land och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-erkannande-av-taiwan-som-ett-sjalvstandigt-land/