Fråga till utrikesministern angående folkmord på kristna i Nigeria

Fråga 2019/20:1695 Folkmord på kristna i Nigeria

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Storbritanniens parlamentariska grupp för internationell religions- och trosfrihet (APPG) varnar i en ny rapport, Nigeria: unfolding genocide, om att våldsamheterna mot kristna i Nigeria kan sluta i folkmord. Enligt rapporten har den nigerianska staten varit oförmögen att skydda de kristna.

Rapporten pekar på att det inte bara är de islamistiska terrororganisationerna Boko Haram och ISWAP som dödar kristna utan att det också förekommer farmarmord från militanta Fulani-boskapsskötare mot övervägande kristna jordbrukssamhällen i landets bördiga mellanbältesregion.

Internationella rättsexperter hävdar att standarden för folkmord har uppnåtts i Nigeria då man uppskattar att tusentals kristna har dödats i mellanbältesregionen.

Våld i både mellanbältet och nordöstra Nigeria (där Boko Haram och ISWAP härjar) har lett till massflykt av miljoner människor eftersom hela samhällen har tvingats fly i rädsla för massakrer.

I rapporten uppmanas Nigerias regering och det internationella samfundet att vidta åtgärder, som omfattande undersökningar och åtal, för att rädda nigerianska medborgares liv.

”Som nigerianska regeringsföreträdare offentligt och med rätta medgivit är det kristna som hänsynslöst utsätts, särskilt på grund av sin tro” heter det i rapporten.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att lyfta de kristnas situation i Nigeria i samtal med den nigerianska regeringen, och vilka andra åtgärder vidtar ministern för att särskilt sätta fokus på att bekämpa den ökande förföljelsen av kristna?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-folkmord-pa-kristna-i-nigeria/