Fråga till utrikesministern angående fördjupning av EU:s relationer med Taiwan

Fråga 2021/22:20 Fördjupning av EU:s relationer med Taiwan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Sverigedemokraternas Europaparlamentariker Charlie Weimers fick stort stöd i Europaparlamentets utrikesutskott den 1 september när man behandlade hans förslag om hur EU bör fördjupa sina relationer med Taiwan. I oktober väntas resolutionen antas av Europaparlamentet.

Resolutionen, som är en rekommendation riktad till EU:s utrikeschef Josep Borrell, kräver tätare förbindelser mellan EU och Taiwan, ett omfattande och förstärkt partnerskap inklusive investeringsavtal och att landet ska få delta som observatör i olika internationella organ.

Sveriges regering har tidigare genom utrikesministern uttryckt stöd för att Taiwan bör delta i internationella organisationer och sagt att man vill fortsätta att utveckla förbindelserna med Taiwan

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att inom EU-kretsen verka för resolutionens intention och att, om och när resolutionen antas av Europaparlamentet, verka för att rekommendationerna i resolutionen verkställs av EU?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-fordjupning-av-eus-relationer-med-taiwan/