Fråga till utrikesministern angående fördömande av Irans uttalanden om Israel

Fråga 2019/20:1524 Fördömande av Irans uttalanden om Israel

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Ännu en gång har Irans ledare, ayatollah Khamenei, nyligen uppmanat till Israels utplånande. Inför årets ”Quds Day” den 22 maj – en dag för Iran att uttrycka sitt stöd till Palestina och förintelse av Israel – använde man nazistiska begrepp som den ”slutgiltiga lösningen”. I sitt tal talade Khamenei om den ”sionistiska cancertumören” och att den ”sionistiska regimen ska ryckas bort från Mellanöstern”.

Irans fruktansvärda antisemitiska hållning och hat gentemot staten Israel är välkänt sedan tidigare och har varit så sedan revolutionen 1979. Men likväl är det viktigt att omvärlden tar avstånd från, fördömer och markerar gentemot Irans regim och dess sätt att uttrycka sig och agera – varje gång det sker.

Efter Irans regims senaste utspel och ayatollah Khamenei uttalanden inför och under ”Quds Day” har det dock varit påfallande tyst från den svenska regeringen.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Kommer utrikesministern att ta avstånd från och fördöma Irans regims senaste utspel och dess fruktansvärda uttalanden gentemot staten Israel?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-fordomande-av-irans-uttalanden-om-israel/