Fråga till utrikesministern angående förstörda gasledningar i Artsach

Fråga 2021/22:1263 Förstörda gasledningar i Artsach

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

I skuggan av Rysslands invasion av Ukraina har Azerbajdzjan skapat oroligheter i Artsach. I början av mars förstördes gasledningar som förser hela Artsach med energi. Mitt i vintern saknar nu alltså befolkningen värme i sina bostäder och möjlighet att laga mat. Över 100 000 personer är drabbade.

Reparatörer förhindras av azerbajdzjanska trupper att komma fram till gasledningarna för att reparera dem.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att fördöma Azerbajdzjans agerande, och avser ministern att vidta några andra åtgärder med anledning av det inträffade?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-forstorda-gasledningar-i-artsach/