Fråga till utrikesministern angående information till det kurdiska självstyret om Sveriges frisläppande av IS-terrorister

Fråga 2021/22:262 Information till det kurdiska självstyret om Sveriges frisläppande av IS-terrorister

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Tre kvinnliga IS-terrorister, med sina barn, anlände i början av september till Sverige. De hade suttit i Rojlägret i nordöstra Syrien, men det kurdiska självstyret ansåg dem för farliga för Syrien och ville utvisa dem till Sverige. Med den svenska regeringens stöd och hjälp kunde terroristerna med sina barn ta sig till flygplatsen för att flyga tillbaka till Sverige. Av de tre förstkommande kvinnorna häktades en i slutet av september. De två andra rör sig nu fritt i det svenska samhället.

På torsdagen väntas ytterligare tre kvinnliga IS-terrorister – åter med den svenska regeringens stöd och hjälp – landa på svensk mark, och ytterligare minst sju terrorister med tolv barn är på väg tillbaka till Sverige.

Med största sannolikhet kommer majoriteten av dem att undgå häktningar och rättegångar i Sverige trots sin inblandning i och stöd till den värsta mördarsekten i modern tid.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Har ministern informerat det kurdiska självstyret om vad som kommer att hända med de utvisade IS-terroristerna, som av det kurdiska självstyret anses för farliga för Syrien, när de har landat i Sverige, och har ministern i så fall sagt att de kommer att släppas på fri fot?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-information-till-det-kurdiska-sjalvstyret-om-sveriges-frislappande-av-is-terrorister/