Fråga till utrikesministern angående ISDP:s kopplingar till diktaturen Azerbajdzjan

Fråga 2021/22:1614 ISDP:s kopplingar till diktaturen Azerbajdzjan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet har gett mellan 6 och 10 miljoner kronor i bidrag till forskningsinstitutet ISDP under 15 år, trots kännedom om kopplingarna mellan institutets rektor Svante Cornell och diktaturen Azerbajdzjan. Det avslöjade nyligen Blankspot, som kunde referera till olika relationer mellan myndigheten och diktaturen. Kopplingarna har också tidigare avslöjats av både Aftonbladet (”UD-institut hjälpte Telia Sonera med affärer i diktaturer”, 2012) och Dagens Nyheter (”Chef för UD-finansierat institut kritiseras för nära kopplingar till diktatur”, 2017).

Svante Cornell är nu som 2017 rektor för forskningsinstitutet, och Anna Wieslander som i dag är ordförande för ISDP var då vice ordförande. Med andra ord är ledningen ungefär densamma, rapporterar Blankspot.

I Blankspots första granskning av ISDP framgår det att forskningsinstitutet under lång tid haft kontakter med den azerbajdzjanska regimen, och likaså att ISDP tagit emot pengar från den. Inte minst under 2021 då forskningsinstitutet tog emot donationer från ett azerbajdzjanskt byggbolag kopplat till Alijevfamiljens (presidentfamiljens) egna affärer.

I den fortsatta granskningen tar man upp att mellan 2015 och 2018 mottog ISDP, enligt sina egna årsrapporter, pengar från organisationen The European Azerbaijan Society (TEAS). TEAS finansierades av den azerbajdzjanska regimen och hade som mål att bygga ett nätverk av lojalister inom den europeiska politiken. Initialt visade påverkansstrategin resultat, men efter att dess korrupta metoder avslöjades lades organisationen ned 2018, då också finansieringen till ISDP upphörde.

I Blankspots fortsatta fördjupade granskning framgår det att ISDP bidragit med expertis under utrikesminister Ann Lindes ordförandeskap i OSSE – samtidigt som fredsförhandlingarna mellan Azerbajdzjan och Armenien skulle starta under organisationens ledning.

I regeringens beslutsunderlag om att betala ut pengar till ISDP för 2021 framgår det att UD anser att ISDP spelar en viktig position för året där deras roll under OSSE-ordförandeskapet betonas: ”ISDP:s detaljerade och uppdaterade kunskap i geografiska kontexter i kombination med nyckelaktörer i berörda kontexter, är en värdefull informationskälla för departementet, inte minst under Sveriges ordförandeskap i OSSE 2021, där ISDP bidrar med analys och rekommendationer.”.

När Blankspot vänder sig till UD för att få svar på frågorna svarar UD endast kort de tar del av ISDP:s rapporter, men att samverkan under ordförandeskapet i OSSE har varit begränsad.

Det återspeglas dock inte i det som UD skriver i sitt eget beslutsunderlag, där man i stället framhåller ISDP som en värdefull informationskälla som bidrar med analys och rekommendationer.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Anser inte ministern att ISDP:s kopplingar till diktaturen Azerbajdzjan är problematiska, och kommer ministern att vidta några särskilda åtgärder med anledning av avslöjandet?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-isdps-kopplingar-till-diktaturen-azerbajdzjan/