Fråga till utrikesministern angående konsekvenser med anledning av Kinas ambassadörs hot mot journalister

Fråga 2020/21:2502 Konsekvenser med anledning av Kinas ambassadörs hot mot journalister

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Tidigare i år utsattes Nerikes Allehandas politiske redaktör Lars Ströman för tredje gången för hot från Kinas ambassadör i Sverige. På min fråga (2020/21:1774) om utrikesministern avsåg att vidta några åtgärder med anledning av Kinas försök att påverka svenska journalisters rapportering, och i så fall vilka, svarade utrikesministern att ”Utrikesdepartementet har vid flera tillfällen framfört till Kinas ambassad att vi förutsätter att ambassaden respekterar svenska lagar och regler och att vi inte kan godta att ambassaden framför hot mot personer i Sverige. I kontakterna har vi understrukit att yttrandefrihet råder i Sverige och att vi förväntar oss att ambassaden respekterar detta.”

Det står dock klart att detta inte räcker. Nu har åter en svensk journalist mottagit hot från den kinesiske ambassadören i Sverige. Expressenmedarbetaren Jojje Olsson uppmanas att avsluta sina rapporteringar om Kina. Detta efter att han skrivit om Kinas H & M-bojkott. Under torsdagen mottog Jojje Olsson ett mejl från den kinesiska ambassadens politiska sektion. Det är inte första gången han tar emot obehagliga mejl från ambassaden men denna gång har tonen skärpts. Man avslutar mejlet med meningen:

”Vi uppmanar dig att omedelbart upphöra med dina felaktiga handlingar, i annat fall kommer du till slut att möta konsekvenserna av dina handlingar.”

Det är uppenbart att Sveriges regering nu måste vidta ordentliga åtgärder mot Kinas ambassadör, som fortsätter att hota svenska journalister. Ambassadörens agerande förbättrar på intet sätt relationerna mellan Sverige och Kina – tvärtom. Jag kan inte heller se att hans agerande är till fördel för kinesiska medborgare i Sverige. Han borde därför förklaras persona non grata och tvingas lämna Sverige.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Med tanke på att Kinas ambassadör hittills inte förändrat sitt agerande mot svenska journalister trots Utrikesdepartementets dialog med ambassadören, är ministern nu beredd att förklara ambassadören persona non grata​?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-konsekvenser-med-anledning-av-kinas-ambassadors-hot-mot-journalister/