Fråga till utrikesministern angående konsulära kostnader i samband med att UD förde tre IS-kvinnor till Sverige

Fråga 2021/22:131 Konsulära kostnader i samband med att UD förde tre IS-kvinnor till Sverige

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

I en skriftlig fråga (2021/22:54) till utrikesministern ville jag veta vad statens utgifter har varit för att föra de tre IS-terroristerna tillbaka till Sverige och om denna kostnad kommer att faktureras kvinnorna.

Bakgrunden till frågan är att regeringen har underlättat för de tre terroristerna och deras barn att komma tillbaka till Sverige. Med en svensk delegation på plats, bestående av bland annat erfarna diplomater, säkerhetspersonal och en barnläkare hjälpte man dem bland annat genom att bistå dem att ta sig från Rojlägret i nordöstra Syrien till flygplatsen, där de kunde flyga tillbaka till Sverige.

Transporten mellan lägret och flygplatsen, personalen och UD:s hantering är givetvis sådant som belastat svenska staten, och detta bör således kunna anges offentligt för de svenska skattebetalarna.

Men i sitt svar vill inte utrikesministern ange vad det kostat. Hon skriver att ”kostnaderna för kvinnornas och barnens flygbiljetter täcks av kvinnorna själva, i enlighet med lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd.”

Men vad regeringens insatser för att få terroristerna till Sverige kostat anser utrikesministern att hon av säkerhetsskäl inte kan kommentera:

”Av säkerhetsskäl kan jag inte ytterligare kommentera arrangemang kring transporter”, skriver hon i sitt svar.

Att regeringen inte vill uppge dessa kostnader för svenska folket är mycket anmärkningsvärt. Att dessutom åberopa säkerhetsskäl för att dölja dem är ännu mer anmärkningsvärt. Svenska folket ska alltså inte få veta hur stora kostnaderna har varit för att underlätta för terroristerna, som av Kurdistans självstyre anses för farliga för Syrien, att komma tillbaka till Sverige.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Varför vill inte ministern uppge statens kostnader i samband med regeringens insatser för att föra IS-kvinnorna tillbaka till Sverige, och på vilka grunder åberopar ministern säkerhetsskäl?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-konsulara-kostnader-i-samband-med-att-ud-forde-tre-is-kvinnor-till-sverige/