Fråga till utrikesministern angående kontroll av evakuerade från Afghanistan

Fråga 2021/22:125 Kontroll av evakuerade från Afghanistan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

I en skriftlig fråga (2021/22:52) undrade jag hur egentligen säkerhetsprövning och säkerhetskontroller genomfördes av dem i Afghanistan som den svenska regeringen evakuerade och vilka kriterier som ställdes upp för att ta upp personer på evakueringslistan.

Utrikesministern skriver i sitt svar att ”under evakueringen från Afghanistan genomförde Utrikesdepartementets personal kontroller på Kabuls flygplats som innefattat att personer som omfattas av lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd varit tvungna att uppvisa giltigt svenskt pass eller afghanska pass med giltigt uppehållstillstånd för att få resa med någon av de svenska transporterna. Polismyndigheten har därtill bistått Utrikesdepartementet i arbetet på Kabuls flygplats. Ytterligare säkerhetskontroller skedde vid anslutningsflygplatser och slutligen på Arlanda”.

Trots detta har personer med tidigare inreseförbud till Sverige anlänt till Arlanda. Hur är det möjligt, om utrikesministerns påstående stämmer om att Utrikesdepartementets personal genomfört kontroller och krävt att de evakuerade kunnat uppvisa giltigt svenskt pass eller afghanska pass med giltigt uppehållstillstånd, att personer med inreseförbud till Sverige då kunnat borda plan till Sverige?

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att följa upp Utrikesdepartementets säkerhetskontroller för att försäkra sig om att sådant inte sker framgent, och om inte, varför?​

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-kontroll-av-evakuerade-fran-afghanistan-2/