Fråga till utrikesministern angående krigsbrott i konflikten mellan Azerbajdzjan och Armenien

Fråga 2020/21:498 Krigsbrott i konflikten mellan Azerbajdzjan och Armenien

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Under konflikten om Nagorno-Karabach mellan Azerbajdzjan å ena sidan och Artsach och Armenien å andra sidan är det nu uppenbart att många krigsbrott begåtts. Det finns gott om vittnesmål och bevis för hur Azerbajdzjan medvetet beskjutit sjukhus, skolor, bostadsområden och andra civila mål med många civila offer som följd. Azeriska soldater har utomrättsligt avrättat tillfångatagna armeniska soldater och man har använt sig av utländska islamistiska terrorister som man uppmuntrat till att halshugga armeniska soldater. Man håller nu också på att riva och förstöra gamla armeniska kulturföremål som ett led i att utplåna alla spår av den långvariga armeniska historien i området.

Nu har ett avtal slutits angående konflikten mellan Azerbajdzjan och Armenien med rysk inblandning och många, däribland Sverige regering (i ett svar på fråga 2020/21:324), välkomnar detta. Men precis som utrikesministern själv skriver i sitt svar är det klart att konflikten inte är över och att många frågor återstår att lösa ut.

En fråga är att utreda alla de krigsbrott som begåtts och ställa ansvariga till svars för dessa.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Hur avser utrikesministern att internationellt verka för att krigsbrotten kommer att utredas och ansvariga ställas till svars?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-krigsbrott-i-konflikten-mellan-azerbajdzjan-och-armenien/