Fråga till utrikesministern angående militärkuppen i Myanmar

Fråga 2020/21:1595 Militärkuppen i Myanmar

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Den 1 februari genomförde militären I Myanmar en militärkupp och utlyste ett års undantagstillstånd i landet. Samtidigt greps landets statskansler, Aung San Suu Kyi.

Även landets president, Win Myint, och ett icke angivet antal medlemmar ur regeringen fördes bort från sina hem i gryningsräder, liksom flera ministrar på regional nivå.

Militären hävdar, som en anledning till kuppen, att valfusk förekommit i höstens val, och kuppen skedde bara timmar innan landets nyvalda parlament var tänkt att sammanträda för första gången.

Samtidigt kommer uppgifter om att militären, som har inflytande över politiken genom sina generaler, är rädd för att mista sitt inflytande genom ökad demokratisering av landet.

Både FN och USA har gått ut och fördömt militärens agerande och kräver att de folkvalda ledarna omedelbart ska släppas fria.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att vidta några åtgärder med anledning av militärkuppen i Myanmar?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-militarkuppen-i-myanmar/