Fråga till utrikesministern angående regeringens sändebud mot organiserad brottslighet

Fråga 2021/22:1848 Regeringens sändebud mot organiserad brottslighet

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Jag ställde tidigare en fråga (2021/22:1524) om på vilket sätt utrikesministern menar att ett av regeringen utnämnt sändebud mot organiserad brottslighet ska, som hon skriver, ”få bort våldet och bryta segregationen”.

Ministern svarade den 11 maj att det av henne utnämnda sändebudet ”har till uppgift att kartlägga hur utrikesförvaltningen kan stötta de brottsbekämpande myndigheterna, till exempel genom att identifiera hur våra ambassader och generalkonsulat kan arbeta med dessa viktiga frågor”.

Vidare skriver ministern i sitt svar att ”genom att angripa den organiserade brottsligheten på bredden, också genom stärkt internationellt samarbete, ökar förutsättningar för att nå framgång även i Sverige och inte minst i utsatta områden”.

Det har nu gått tre månader sedan utrikesministerns svar.

Jag vill fråga utrikesminister Ann Linde:

Har det av regeringen utnämnda sändebudet mot organiserad brottslighet blivit klar med kartläggningen, och vad har denna i så fall lett fram till, och om kartläggningen inte är klar, när förväntas den bli det?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-regeringens-sandebud-mot-organiserad-brottslighet/