Fråga till utrikesministern angående stöd för Taiwans deltagande i ICAO:s församlings session i Kanada

Fråga 2021/22:1876 Stöd för Taiwans deltagande i ICAO:s församlings session i Kanada

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesministern har vid åtskilliga tillfällen uttryckt att regeringen stöder att Taiwan får möjlighet att delta i internationella organisationer och sammanhang.

I ett svar på frågan 2019/20:1692 svarade utrikesministern att ”regeringens utgångspunkt är att vi verkar för ett så brett och heltäckande deltagande som möjligt i det internationella samarbetet. Detta gäller också Taiwan, och jag har i flera tidigare svar till riksdagen uttryckt att både Sverige och EU har ett intresse av att Taiwan deltar i internationella organisationer. Taiwans deltagande i olika sammanhang, till exempel inom luftfart, hälsa och handel, bidrar på ett positivt och meningsfullt sätt till internationell samverkan.”

Den 27 september till den 7 oktober håller församlingen för International Civil Aviation Organization (ICAO) sin 41:a session i Kanada. Temat på sessionen är Reconnecting the World i syfte att främja civilflygets återhämtning efter pandemin. En part i det globala flygnätverket är Taiwan, som bland annat övervakar 18 internationella rutter och 17 flygplatser för civil flygtrafik.

Och trots att ICAO under många år har bjudit in inte bara avtalsslutande stater utan även icke avtalsslutande stater, icke-statliga internationella civila flygorganisationer och flygbolagsföreträdare att delta i församlingens session har Taiwan inte fått någon inbjudan till årets session.

Utrikesministern nämner själv i sitt tidigare svar att regeringen verkar för Taiwans deltagande i internationella sammanhang och exemplifierar med just luftfart. Det finns nu alla möjligheter för regeringen att visa att man menar vad man säger genom att nu verka för att även Taiwan bjuds in till ICAO:s församlings session i Kanada.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att verka för att Taiwan får en inbjudan till ICAO:s församlings 41:a session i enlighet med hur hon har uttryckt sig i tidigare svar på frågor, och hur avser hon i så fall att verka för detta?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-stod-for-taiwans-deltagande-i-icaos-forsamlings-session-i-kanada/