Fråga till utrikesministern angående stöd till Polens linje om utökade sanktioner mot Ryssland

Fråga 2021/22:1904 Stöd till Polens linje om utökade sanktioner mot Ryssland

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Polens vice utrikesminister Szymon Szynkowski säger i en intervju i Dagens Nyheter att landets framtid avgörs av kriget i Ukraina och menar att om Ryssland når framgångar kan de under en period på tre, fem eller sju år nå inte bara Moldavien, de baltiska staterna eller Polen utan även andra länder i regionen.

Den polska regeringen driver nu på för fler sanktioner mot Ryssland och för ytterligare stöd till Ukraina, och han nämner bland annat att strama åt visumpolicyn och att koppla bort Ryssland från europeisk teknologi. Redan i februari begränsade Polen sina visum till ryska medborgare. De utfärdas i stort sett enbart av humanitära skäl eller till oppositionella och till medlemmar av polska familjer.

Här i Sverige lyfte jag frågan (2021/22:1825) tidigare i somras om utrikesministern var beredd att vidta åtgärder för att stoppa turistvisum till Sverige för ryska medborgare och om hon avsåg att ta initiativ inom EU-kretsen för att hela EU agerar på samma sätt när det gäller att bevilja turistvisum för ryska medborgare. I sitt svar skriver utrikesministern att Sverige bilateralt och inom EU fortsatt kommer att verka för en robust och principfast politik gentemot Ryssland och att ”regeringen kommer fortsätta arbetet med att skärpa sanktionerna samtidigt som vi värnar enigheten inom EU”. Dock innehåller svaret ett ganska ljummet intresse för att stoppa turismvisumen. Hon hänvisar till att det är Justitiedepartementet som inom Regeringskansliet ansvarar för migrationsfrågor, inkl. visumfrågor. ”Ett beslut om att sluta utfärda turistvisum reser principiella frågor och skulle kräva en noggrann analys, också av hur det skulle påverka existerande avtal och samarbeten för utfärdande av turistvisum”, skriver utrikesministern i sitt svar, men betonar att ”ett gemensamt EU-agerande i frågan vore därför önskvärt”. Sedan dess har det kommit vissa uppgifter från regeringen om att man ser positivt på att stoppa turismvisumen för ryska medborgare, men man har inte agerat från svensk sida. I stället är det EU, som i dag måndag, kommer att diskutera frågan. När det gäller teknologin ser Polen sanktioner som ett sätt att öka pressen på den ryska ekonomin. Szynkowski säger att ”vi ska inte låta Ryssland använda europeisk teknik i sina projekt. Vi har redan lämnat flera förslag till EU-kommissionen och till våra europeiska partners” och nämner att det rör till exempel it-sektorn.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Stöder ministern Polens linje om att utöka sanktionerna och förslaget om att koppla bort Ryssland från europeisk teknologi, och på vilket sätt kommer ministern i så fall att verka?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-stod-till-polens-linje-om-utokade-sanktioner-mot-ryssland/