Fråga till utrikesministern angående svensk ambassad i Uzbekistan

Fråga 2023/24:669 Svensk ambassad i Uzbekistan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

De centralasiatiska länderna med Uzbekistan och Kazakstan i spetsen försöker nu alltmer distansera sig från Ryssland. Det varit tydligt på senare tid genom olika signaler. Samtidigt behöver länderna stöd från andra regioner i sin frigörelse.

I Kazakstan har Sverige i dag en ambassad i Astana. Men för övriga av de centralasiatiska länderna – Uzbekistan, Kirgizistan, Tadjikistan och Turkmenistan – är ambassaderna Stockholmsbaserade även om ambassadören just nu är placerad i Turkiet.

Uzbekistan har sedan några år tillbaka en ny politisk ledning av landet som genomfört många olika politiska reformer, och man har en stark vilja att knyta närmare band med Europa. Samtidigt har landet stor gruvnäring och stora naturresurser, bland annat mineral, som kan vara intressanta för europeiska företag, inklusive svenska.

Uzbekistan är dessutom grannland med Afghanistan och har lång erfarenhet av att arbeta med afghanerna. Sedan den 16 augusti 2021, sedan talibanerna tog makten i Afghanistan, har Sveriges ambassad i Kabul bedrivit sin verksamhet från Stockholm.

En ambassad i Uzbekistan skulle vara betydelsefull ur många perspektiv. Den skulle, förutom att täcka Uzbekistan, även kunna täcka grannländerna Kirgizistan, Tadjikistan och Turkmenistan men också Afghanistan från betydligt närmare håll än som i dag från Stockholm. Det skulle också kunna få positiva effekter för svenska företags möjligheter att etablera sig i landet och bidra till att knyta regionen närmare vår egen. Detta skulle också betyda mycket för dessa länders frigörelse från Ryssland.

Den 3 augusti 2022 öppnade Uzbekistan en ambassad i Stockholm.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

Kan ministern tänka sig att ta initiativ till att etablera en svensk ambassad i Uzbekistan, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-svensk-ambassad-i-uzbekistan/