Fråga till utrikesministern angående svenskt deltagande i Taiwans mottagning i Genève

Fråga 2021/22:1771 Svenskt deltagande i Taiwans mottagning i Genève

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

I samband med öppnandet av World Health Assembly (WHA) i Genève den 22 maj höll Taiwans representation i Genève en mottagning dit allierade och partners till Taiwan bjöds in. Bland andra deltog USA:s permanenta representant vid FN och andra internationella organisationer i Genève. Även den svenska permanenta missionen i Genève var inbjuden till mottagningen.

Utrikesministern har ju tidigare sagt att ”regeringen stödjer att Taiwan åter ska kunna delta som observatör i WHO:s årsmöte, Världshälsoförsamlingen, som Taiwan gjorde 2009-2016” och att ”i Genève, där WHO har sitt säte, har Sverige återkommande kontakter om WHO-frågor med Taiwans representationskontor, och vi utbyter löpande information med andra länder som också stödjer Taiwans deltagande i WHO:s arbete”.

Det är ju viktigt att då delta på mottagningar av det slag som nu arrangerades av Taiwans representation för att visa sitt stöd. Utifrån bilder från mottagningen undrar jag dock om representanter från den svenska permanenta missionen deltog.

Av denna anledning frågade (2021/22:1647) jag utrikesministern om representanter från den svenska permanenta missionen deltog på Taiwans mottagning i Genève, och om inte, varför.

Jag noterade att utrikesministern inte besvarade min fråga utan endast skriver:

”Sveriges representation i Genève har återkommande kontakter om WHO-frågor med många olika aktörer, inklusive Taiwans representationskontor i Genève. Representationen planerar själva sina yttre engagemang.”

Det hade varit klädsamt om utrikesministern valde att besvara min fråga om huruvida representanter från den svenska permanenta missionen deltog eller inte och varför man i så fall inte deltog? Den svenska permanenta missionen lyder ju under utrikesministerns departement.

Jag återupprepade därför min fråga (2021/22:1699) till utrikesministern. Hon vägrade dock åter besvara frågan om representanter från den svenska permanenta missionen deltog på Taiwans mottagning i Genève, och om inte, varför.

I stället skriver hon bara:

”Jag har redan i ett tidigare svar till Riksdagen redogjort för regeringens hållning i frågan (2021/22:1647 Svenskt deltagande i Taiwans mottagning i Genève).”

Utrikesministern fortsätter alltså att vägra svara på själva frågan jag ställt. Man kan ju undra vad skälen egentligen är för att inte besvara frågan?

För tredje gången ställer jag nu samma fråga till utrikesminister Ann Linde och hoppas att hon denna gång kan bemöda sig med att besvara min fråga:

Jag vill fråga utrikesminister Ann Linde:

Deltog representanter från den svenska permanenta missionen på Taiwans mottagning i Genève, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-svenskt-deltagande-i-taiwans-mottagning-i-geneve-3/