Fråga till utrikesministern angående Taiwans deltagande i WHO

Fråga 2022/23:260 Taiwans deltagande i WHO

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Världshälsoorganisationens (WHO) styrelse består av 34 tekniskt kvalificerade ledamöter som väljs för treårsperioder. De årliga styrelsemötena hålls två gånger per år, ett i januari och det andra och kortare i maj/juni. Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att implementera världshälsoförsamlingens (WHA) beslut och policyer, samt ge råd och i allmänhet underlätta dess arbete.

Frankrike, som är medlem i WHO:s styrelse, uttryckte förra året att ingen borde lämnas bakom i det globala hälsonätverket. Även om Frankrike inte specifikt namngav Taiwan i uttalandet, bekräftade de franska tjänstemännen senare att de verkligen indirekt talade om Taiwan.

Under styrelsemötena kan alla medlemmar av WHO, inte begränsat till styrelsemedlemmar, avge skriftliga eller muntliga uttalanden. Eftersom Sverige nu är ordförandeland i EU skulle det vara ett extra betydelsefullt budskap om Sverige gör ett uttalande som innehåller ett stöd för Taiwans deltagande i WHO:s verksamhet.

Tidigare regeringar har uttryckt stöd för att involvera Taiwan i det internationella samarbetet men tyvärr inte gjort så mycket när det väl kommer till kritan. Sveriges nya regering har nu möjlighet att visa mer handlingskraft.

WHO:s styrelses nästa möte är planerat till den 30 januari–7 februari.

Jag vill därför fråga utrikesminister Tobias Billström:

Avser ministern att verka för att Taiwan ska få delta i WHO och kanske göra ett uttalande i samband med WHO:s styrelsemöte om en vecka, eller på vilka andra sätt vill ministern verka för att inkludera Taiwan?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-taiwans-deltagande-i-who/