Fråga till utrikesministern angående talibanerna i Afghanistan

Fråga 2020/21:2432 Talibanerna i Afghanistan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

I en replik i Svenska Dagbladet den 6 augusti 2021 skriver utrikesministern, tillsammans med statsrådet Per Olsson Fridh, att ”Sveriges engagemang för Afghanistans befolkning ligger fast” och att ”talibanerna måste välja politiken framför våldet, samtalen framför granatattacker”.

Sveriges nya biståndsstrategi avsätter sammanlagt 3,288 miljarder kronor till stöd för Afghanistan under perioden 2021–2024.

Enligt Helene Lackenbauer på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är det troligt att den afghanska regeringen snart faller. Antingen kommer den sittande regeringen att fly, i samband med att de sista posteringarna faller, eller så kommer den att tvingas förhandla på talibanernas villkor, säger hon.

I 20 år har Nato kämpat i Afghanistan. Inget annat västland vill stödja en talibanregim.

”Många länder kommer troligen dra tillbaka sitt bistånd”, säger Lackenbauer till SVT.

Enligt utrikesminister Ann Linde har regeringen däremot inga planer på att minska eller dra in skattemiljarderna i bistånd om talibanerna tar över, tvärtom. ”Nu är det ännu viktigare att vi fortsätter att vara en av de allra största biståndsgivarna i världen”, säger hon i Sveriges radio.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Gör ministern bedömningen att svenskt miljardbistånd till Afghanistan ska fortsätta under en talibanregim, och att talibanerna kommer att välja politiken framför våldet när hela deras politik bygger på våld och repression?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-talibanerna-i-afghanistan/