Fråga till utrikesministern angående terrorstämpling av ryska politiska partier

Fråga 2022/23:403 Terrorstämpling av ryska politiska partier

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

I en tidigare ställd skriftlig fråga (2022/23:156) undrade jag om utrikesministern avsåg att verka för att terrorstämpla de ryska politiska partier som stöder den ryska regimens brutala krig i Ukraina och för att partiernas medlemmar ska hamna på sanktionslistor.

Bakgrunden till frågan var att Europaparlamentet i november förra året antog en resolution med anledning av Rysslands brutala aggressionskrig mot Ukraina. Europaparlamentet betonade att de avsiktliga attackerna och grymheterna som begåtts av ryska soldater och deras proxystyrkor mot civilbefolkningen i Ukraina, förstörelsen av civil infrastruktur och andra allvarliga kränkningar av internationell humanitär rätt utgör terrordåd och krigsförbrytelser. Mot bakgrund av detta kategoriserar Europaparlamentet Ryssland som en statlig sponsor av terrorism och som en stat som tillämpar terroristmetoder.

Den ryska regimen som begår dessa brott inte existerar i ett vakuum, utan den förlitar sig på ett nätverk av lojala politiska partier under dess kontroll, som hjälper dess korrupta styre.

Utrikesministern besvarade frågan med Sverige inte har några nationella terrorismsanktioner utan agerar genom EU och EU:s gemensamma sanktionslista. Utrikesministern skriver i sitt svar: ”Regeringen står fast vid att Sverige ska verka för en robust och principfast politik gentemot Ryssland bilateralt och inom EU. Vi kommer fortsätta arbetet med att skärpa sanktionerna mot Ryssland samtidigt som vi värnar enigheten inom EU. Flera medlemmar i Enade Ryssland och Rättvisa Ryssland är redan föremål för riktade sanktioner inom ramen för sanktionsregimen Ukraina territoriell integritet. Den 16 december antog EU också riktade sanktioner mot ryska partier som stödjer Rysslands aggression mot Ukraina.”

Jag noterade att utrikesministern inte besvarade min fråga angående terrorstämpling av de ryska politiska partierna som stödjer Putins regim utan koncentrerade sitt svar på andra delen av frågan, det vill säga den om sanktioner.

Att Sverige hukar bakom EU i tid och otid, medan det finns exempel på andra EU-länder som tagit egna initiativ, är tyvärr en vanlig företeelse hos både tidigare och nuvarande regering, vilket är beklagligt.

Sverige innehar dock sedan årsskiftet EU-ordförandeskapet, och utrikesministern skriver i sitt svar på min tidigare fråga att ”Sverige är drivande för att stärka EU:s sanktioner och öka trycket på Ryssland”.

Jag vill därför ställa följande fråga till utrikesminister Tobias Billström:

Avser ministern att, med anledning av Sveriges EU-ordförandeskap, ta initiativ till att terrorstämpla de ryska politiska partier som stöder den ryska regimens brutala krig i Ukraina, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-terrorstampling-av-ryska-politiska-partier/