Fråga till utrikesministern angående tillträde till Sveriges utlandsmyndigheter

Fråga 2022/23:311 Tillträde till Sveriges utlandsmyndigheter

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

I samband med de massiva protesterna i Turkiet mot en koranbränning utanför Turkiets ambassad i Stockholm sattes det upp en lapp i fönstret på det svenska generalkonsulatet i Istanbul.

På lappen stod det på engelska skrivet: ”VI DELAR INTE!!! DEN BOKBRÄNNANDE IDIOTENS ÅSIKTER!”

Med anledning av detta ställde jag en fråga (2022/23:261) till utrikesministern om vilka åtgärder han avsåg att vidta med anledning av det som inträffat vid generalkonsulatet i Istanbul.

För samtidigt som det nog är många av oss som har åsikter om personen som brände Koranen så har han till syvende och sist nyttjat sin grundlagsstadgade yttrandefrihet. Att man då, på en svensk myndighet, sätter upp lappar där man angriper en som nyttjat sin yttrandefrihet och dessutom kallar personen ”idiot” kan inte anses vara förenligt med hur en myndighet får agera, men kanske ännu ett bevis på den partiaktivism som är omfattande vid Sveriges utrikesdepartement och utlandsmyndigheter och som jag tagit upp i tidigare fråga kring de 261 ”opolitiska” tjänstemännen vid Regeringskansliet som undertecknade ett upprop efter valet 2018 i protest mot en moderatledd regering med stöd av Sverigedemokraterna.

Utrikesministern besvarade min fråga med att ”den lapp som avses har inte satts upp av någon som tjänstgör vid konsulatet. Den har tagits ned. Jag avser inte vidta några ytterligare åtgärder.”

Frågan är då hur någon som inte tjänstgör vid konsulatet kunnat ha tillgång till konsulatets lokaler och därmed kunna sätta upp denna politiska, aktivistiska lapp i fönstret. Har konsulatet inte bättre säkerhet än att personer kan sätta upp lappar med politiska budskap som kan få konsekvenser för Sverige?

Jag vill därför fråga utrikesminister Tobias Billström:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att förbättra säkerheten vid de svenska utlandsmyndigheterna och säkra att det som hände i Istanbul inte upprepas?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-tilltrade-till-sveriges-utlandsmyndigheter/