Fråga till utrikesministern angående uppmärksamma Rysslands agerande gentemot Georgien

Fråga 2019/20:1894 Uppmärksamma Rysslands agerande gentemot Georgien

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Den 8 augusti är det 12 år sedan Ryssland, i ett solklart brott mot både FN-stadgan och Helsingforsslutakten, inledde en fullskalig militär aggression mot Georgien. Genom att illegalt ockupera de båda georgiska regionerna Abchazien och Sydossetien försöker Ryssland påverka Georgiens utrikespolitik och rätten att fatta egna självständiga beslut.

I Sveriges riksdag finns glädjande nog en bred politisk enighet i fördömandet av det ryska agerandet.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

På vilket sätt kommer utrikesministern att uppmärksamma årsdagen av Rysslands agerande gentemot Georgien?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-uppmarksamma-rysslands-agerande-gentemot-georgien/