Fråga till utrikesministern angående utbyte av fångar och kroppar mellan Azerbajdzjan och Armenien

Fråga 2020/21:793 Utbyte av fångar och kroppar mellan Azerbajdzjan och Armenien

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Den 10 november slöts ett avtal mellan Azerbajdzjan och Armenien. En av punkterna (nummer 8) i avtalet fastslår att det ska ske ett utbyte av krigsfångar och andra kvarhållna personer samt döda kroppar. I avtalet anges dock inget datum för när detta ska ske.

Mer än två veckor senare har den azerbajdzjanska sidan fortfarande inte låtit detta ske fullt ut. De azerbajdzjanska myndigheterna säger att utbytet av krigsfångar och andra fångar kommer att äga rum efter avslutad process med utbyte av kroppar. Samtidigt fördröjer man även processen för detta utbyte.

Under tiden utsätts fångarna, enligt uppgifter i både azerbajdzjanska massmedier och på sociala medier, för förnedring och tortyr. Döda kroppar stympas.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att påverka processen med utbyte av fångar och kroppar med tanke på att Sverige tar över ordförandeskapet i OSSE vid årsskiftet?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-utbyte-av-fangar-och-kroppar-mellan-azerbajdzjan-och-armenien/