Fråga till utrikesministern angående uttalande av FN:s kontor i Genève

Fråga 2019/20:1639 Uttalande av FN:s kontor i Genève

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Den 19 juni kl. 17.55 lade det officiella kontot för FN:s kontor i Genève (Official account of the United Nations Office at Geneva (UNOG)) ut följande tweet:

“UN #HumanRights experts express profund concern over a recent statement by the US Attorney-General describing #Antifa and other anti-fascist activits as domestic terrorists, saying it undermines the rights to freedom of expression and of peaceful assembly in the country.”

Tweeten har efter stor uppståndelse och protester sedermera tagits bort.

Det vänsterextrema nätverket Antifascistisk Aktions (AFA eller Antifa) övergripande mål är att genom en revolution avskaffa den nuvarande samhällsordningen till förmån för ett statslöst och klasslöst samhälle. Nätverket bekämpar organisationer och personer som de anser är fascistiska, men även myndigheter, företag och förtroendevalda politiker som de anser bidrar till att upprätthålla den nuvarande samhällsordningen. AFA:s aktioner har i många fall varit våldsamma, och organisationen har tagit på sig skulden för bland annat mordbränder, misshandel och hot mot aktörer som ses som motståndare.

I kölvattnet efter George Floyds död har AFA tillsammans med det rasistiska nätverket Black Lives Matter orkestrerat våldsamma demonstrationer och upplopp både i USA och på andra håll i världen (även i Sverige), där skadegörelser på affärer och byggnader varit enorma och människor misshandlats och dödats. Den amerikanske presidenten Donald Trump har meddelat på Twitter att AFA kommer att terrorstämplas efter de stora kravallerna som pågått i ett 30-tal städer i USA.

Att AFA terrorklassas innebär att federala myndigheter som FBI och ATF ges utökade möjligheter att avsätta resurser för att utreda och lagföra Antifamedlemmar.

Att ett FN-kontor twittrar på detta sätt och tar parti för en våldsorganisation som AFA är givetvis fullkomligt oacceptabelt. Tyvärr vittnar det om många av de problem som FN genomsyras av där flera av dess underorganisationer styrs av rena skurkstater.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Kommer utrikesministern att vidta åtgärder med anledning av det som skett och påtala att Sverige ser det som ett oacceptabelt uttalande från ett FN-kontor?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-uttalande-av-fns-kontor-i-geneve/