Fråga till utrikesministern angående uttalande från OSSE:s Minskgrupp

Fråga 2020/21:2793 Uttalande från OSSE:s Minskgrupp

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

I det senaste uttalandet från OSSE:s Minskgrupp den 6 maj använder man inte benämningen ”krigsfångar” (prisoners of war) för armeniska krigsfångar som hålls fångna av Azerbajdzjan, utan man använder bara begreppet ”fångar” (detainees).

Detta har av förståeliga skäl skapat upprördhet bland det armeniska folket.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde, som även är ordförande i OSSE:

Av vilken anledning har man i uttalandet valt att inte benämna krigsfångar som krigsfångar?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-uttalande-fran-osses-minskgrupp/