Fråga till utrikesministern angående vakanta platser i OSSE:s ledningsfunktioner

Fråga 2019/20:1820 Vakanta platser i OSSE:s ledningsfunktioner

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Sverige tar vid årsskiftet över ordförandeskapet i OSSE. Det är en organisation som just nu befinner sig i en mycket oroande institutionell kris. Den 17 juli upphörde fyra funktioner att gälla då man inte kunnat enas kring kandidater till funktionerna. Det rör sig om OSSE:s generalsekreterare, chefen för ODIHR, högkommissionären för nationella minoriteter och representanten för mediafrihet.

Det nuvarande albanska ordförandeskapet har nu satt ett sista datum, den 18 september, för att inkomma med förslag till nya kandidater. Målet är att OSSE:s ministerråd ska kunna komma fram till ett beslut i Tirana den 3 december. Fram tills dess har ordförandeskapet föreslagit en förlängning av nuvarande poster tills dess att nya utnämningar kan göras. Det skulle ge en kontinuitet i organisationens arbete medan processen med nya utnämningar pågår.

Samma deltagande stater inom OSSE som är emot en andra mandatperiod för nuvarande funktioner är också emot de föreslagna tillfälliga förlängningarna. Detta innebär att OSSE kommer att ha ett allvarligt organisatoriskt ledningsvakuum. Detta samtidigt som OSSE brottas med allt mer ökade spänningar på olika plan inom OSSE-området.

Risken är stor att det nuvarande ordförandeskapet inte kommer att ro detta allvarliga problem i land. Det kommande svenska ordförandeskapet bör ju redan nu finna en strategi för hur man ska kunna lösa ett eventuellt problem med vakanta platser i de fyra ledningsfunktionerna.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Vilka åtgärder vidtar ministern inför det kommande svenska ordförandeskapet för att kunna lösa vakansproblemet om detta kvarstår?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-vakanta-platser-i-osses-ledningsfunktioner/