Fråga till utrikesministern angående visumfrihet från Armenien till EU

Fråga 2022/23:544 Visumfrihet från Armenien till EU

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

I mars 2017 fick Georgien visumfrihet inom EU. Georgier, som innehar biometriska pass, får därmed vistas tre månader visumfritt i EU. Strax efter visumfriheten såg man en markant ökning av antalet asylsökande från Georgien, och Migrationsverket menade då att det var en följd av just visumfriheten. Året innan visumfriheten sökte 737 georgiska medborgare asyl i Sverige. Samma år som visumfriheten infördes sökte 1 105 asyl Sverige. Av de georgiska asylärenden som avgjordes av Migrationsverket under 2017 beviljades ingen asyl. Året efter nådde ansökningarna sin topp med 1 156 för att sedan minska: 975 under 2019, 401 under 2020, 289 under 2021 och 163 under 202. Georgien är nu också av Migrationsverket betraktat som ett säkert land, varpå inga asylansökningar beviljas.

Armenien har än så länge ingen visumfrihet till EU. Innehavare av diplomatpass är viseringsfria för kortare tids vistelse enligt viseringsförenklingsavtal mellan EU och Armenien.

Antalet asylansökningar i Sverige för personer från Armenien var under samma period som ovan:

213 under 2016, 216 under 2017, 175 under 2018, 135 under 2019, 93 under 2020, 92 under 2021 och 147 under 2022.

För Armenien, som nu alltmer vänder sig mot väst, skulle det innebära stora fördelar med visumfrihet och det skulle också knyta landet närmare både EU och Europa. Sedan 44-dagarskriget mot Azerbajdzjan 2020 vill man klippa banden med Ryssland, som tidigare sågs som en säkerhetsgaranti för landet. Det finns alltså nu stora möjligheter att knyta an Armenien till Europa och välkomna landet in i den europeiska familjen där det hör hemma. Som ett steg i denna riktning har EU sedan 2021 ett omfattande partnerskap med Armenien genom Armenia–EU Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA) och Armenien ingår, precis som Georgien, i det östliga partnerskapet.

Ett ytterligare steg vore att införa visumfrihet. Från armeniska myndigheter och politisk ledning är man tydlig med att man kommer att vidta åtgärder så att en sådan visumfrihet inte missbrukas.

Med anledning av att Sverige är ordförande i EU vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

Skulle ministern kunna tänka sig att ta initiativ till att påbörja en process inom EU för att införa visumfrihet från Armenien till EU?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-visumfrihet-fran-armenien-till-eu/