Fråga till utrikesministern angående WHO:s undersökning i Kina

Fråga 2019/20:1794 WHO:s undersökning i Kina

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Världshälsoorganisationen (WHO) har skickat två experter till Kinas huvudstad Peking för att förbereda inför en större undersökning om coronavirusets ursprung, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Undersökningen har tillsatts efter att över 120 länder krävt en sådan vid ett WHO-möte i maj, skriver AP.

Kina har krävt att WHO ska leda den och att den ska ske först när pandemin är något mer under kontroll.

WHO har utfört en tidigare coronaundersökning i Kina i februari. Då fick den kanadensiska läkaren Bruce Aylward, som ledde undersökningen, kritik för att han hyllade Kinas arbete.

WHO:s relation till Kina och kinesiska intressen har på goda grunder blivit ordentligt ifrågasatt under krisen. USA har på grund av detta också lämnat WHO.

WHO har återkommande vägrat släppa in Taiwan i organisationen eller på möten genom att vika sig för den kinesiska diktaturens politiska agenda, detta trots att Taiwan har mångårig erfarenhet och kompetens på sjukvårdsområdet och har visat på hur man effektivt kan bemöta pandemin.

Att Kina nu kräver att det är just WHO – som många gånger offentligt berömt Kina i hanteringen av coronaviruset, upprepade gånger tackat den kinesiska regimen samt stängt dörren till WHO för Taiwan – som ska leda undersökningen ökar ju misstankarna om att den blir allt annat än objektiv.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Vilka åtgärder vidtar ministern inom WHO för att försöka säkra att undersökningen uppfyller krav om objektivitet och inte blir ett hyllningsprojekt till Kina?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-whos-undersokning-i-kina/