Fråga till utrikesministern om UNRWA-anställdas antisemitism och våldsbejakande extremism

Fråga 2016/17:864 UNRWA-anställdas antisemitism och våldsbejakande extremism

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

Sverige ger under 2017 hela 370 miljoner kronor till FN:s hjälporgan för palestinska flyktingar (Unrwa) och är därmed en av huvudfinansiärerna till organisationen.

Den icke-statliga organisationen UN Watch har i en ny rapport, Poisoning Palestinian Children – A Report on UNRWA Teachers Incitement to Jihadist Terrorism and Antisemitism, avslöjat Unrwa-anställdas antisemitism och våldsbejakande extremism.

Rapporten kan läsas här: https://www.unwatch.org/wp-content/uploads/2009/12/Poisoning-Palestinian-Children-UNW-Report-on-UNRWA-Incitement-1.pdf, och en film om avslöjandet kan ses här: https://www.youtube.com/watch?v=JHy9olGcx_4

Sverige, som är en av huvudfinansiärerna till Unrwa, bär ett moraliskt ansvar för det som sker med skattebetalarnas pengar och med de palestinska barnen, som utsätts för våldsbejakande extremism i Unrwas flyktingläger och skolor.

I tidigare frågesvar kring Palestinas företrädares återkommande antisemitism och uttalanden för våldsbejakande extremism hänvisar utrikesministern ständigt till att ”regeringen är tydlig i dialogen med företrädare för såväl Palestina som Israel om vikten att ta avstånd från våld och hatpropaganda och annat agerande som för parterna längre ifrån varandra”.

Med tanke på detta avslöjande och Sveriges stora ekonomiska bidrag till Unrwa undrar jag vilka åtgärder utrikesministern tänker vidta, utöver att avge svar som det nyss nämnda, för att förhindra att svenska skattemedel går till att, som nu, finansiera hatindoktrinering i Unrwas skolor. Jag vill därför fråga utrikesminister Margot Wallström:

Vilka åtgärder kommer utrikesministern att vidta med anledning av det anförda?

 

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-om-unrwa-anstalldas-antisemitism-och-valdsbejakande-extremism/