Georgien – 12 år av rysk ockupation

GEORGIEN/RYSSLAND Idag är det tolv år sedan Ryssland invaderade Georgien och ockuperade de båda georgiska regionerna Abchazien och Sydossetien. Rysslands agerande måste uppmärksammas, påminnas om och fördömas å det skarpaste.

Det som hände den 8 augusti 2008 borde få alla att vakna upp och ta hotet från Ryssland på allvar. Rysslands fullskaliga militära aggression mot Georgien var ett solklart brott mot både FN-stadgan och Helsingforsslutakten. Agerandet skedde efter upprepade hot från Ryssland om att försöka styra georgisk utrikespolitik.

Källor säger att dåvarande georgiska presidenten Mikheil Saakashvili ska ha sagt till NATO att om organisationen inte lät Georgien bli medlem skulle Ryssland komma att invadera landet inom kort. Den 3 april 2008 hade nämligen NATO meddelat att både Georgien och Ukraina hade chanser att i framtiden bli medlemmar i alliansen. Detta ledde till att Ryssland i juni varnade Georgien för att närma sig NATO och i juli flög ryska plan in i georgiskt luftrum för att visa att man menade allvar. I augusti marscherade ryska trupper in i Sydossetien och ryskt flyg attackerade mål i Georgien.

Det kortvariga kriget som följde kostade ett antal civila människor livet, en stor mängd hus och infrastruktur förstördes samtidigt som över 100 000 människor fick fly från sina hem för att undkomma striderna.

Vapenvilan som kom till stånd den 12 augusti 2008 sade bland annat att de ryska styrkorna som fanns i landet skulle återvända till de platser som de höll före de ”senaste fientligheterna”.

Det har nu gått 12 år sedan kriget tog slut. Trots att så lång tid passerat är fortfarande ca 20% av Georgiskt territorium under illegal ockupation från Ryssland. Genom att illegalt ockupera de båda georgiska regionerna Abchazien och Sydossetien försöker Ryssland påverka Georgiens utrikespolitik och rätten att fatta egna självständiga beslut om sin egen framtid.

Och Ryssland har inte bara kvarstannat på Georgiskt territorium. Man har till och med ökat sin närvaro genom tillförsel av militärt materiel, fordon och soldater. Det finns numera fullständiga militära baser och man räknar med över 4500 ryska soldater och 1300 FSB-personal i vardera regionen. Rysslands pågående militarisering utgör en källa för storskalig upptrappning av konflikten och man försöker kontinuerligt utöka det ockuperade området. Så sent som förra året gick man in på georgiskt kontrollerat område och började bygga posteringar. Provokationen medförde att situationen höll på att utvecklas till en ny väpnad konflikt.

Omfattningen av de ryska provokationerna i Georgien ökar varje år och de som drabbas är främst civila i områdena. I de av Ryssland ockuperade områdena har diskriminering och våld mot civila ökat och mänskliga rättigheter försämrats sedan 2008. Den lokala befolkningen blir regelbundet av de ryska ockupationsstyrkorna mål för kidnappning och olaglig internering. Sedan 2008 har Georgiens regering registrerat internering av fler än 3000 personer, inklusive kvinnor, barn, äldre och personer med funktionshinder, i både Abchazien och Sydossetien. Ett nyligen uppmärksammat fall av långvarig häktning är läkaren Vazha Gaprindashvili, som till sist släpptes efter internationella påtryckningar.

Etniska georgier i de ockuperade regionerna pekas särskilt ut och genom en aktiv russifieringspolitik försöker man radera deras identiteter. De som motsätter sig riskerar att bli internflyktingar och tillåts inte på säkert och värdigt sätt återvända till sina hem i de ockuperade områdena.

De som är särskilt ”olydiga” utsätts för tortyr och mord. Här utgör internflyktingarna David Basharuli Giga Otkhozoria och Archil Tatunashvili samt mordet på Irakli Kvaratskhelia vid den ryska militärbasen i Abchazien talande exempel och en påminnelse om vad som väntar om man är alt för olydig mot ockupationsmakten.

Ryssland ägnar sig också åt cyberattacker och desinformationskampanjer. Förra året drabbades Georgien av ett storskaligt cyberangrepp som slog mot tusentals webbplatser och man skapar falska historiska narrativ för att rättfärdiga de olagliga aktiviteterna.

Georgien å andra sidan är trots allt fast beslutet att fortsätta strävan efter en hållbar fred och en lösning på konflikten. Man använder sig effektivt av alla tillgängliga diplomatiska verktyg för att påverka och man är noga med att leva upp till det av EU framförhandlade avtalet om vapenvila från den 12 augusti 2008. Georgien har också flera gånger på både lagstiftande och verkställande nivåer ensidigt bekräftat överenskommelsen om icke-våldsanvändning och väntar fortfarande, uppenbarligen förgäves, på motsvarande från den ryska sidan.

Den georgiska regeringen har intensifierat sina ansträngningar för försoning mellan de krigsdrabbade samhällena och i ljuset av dessa ansträngningar har regeringen tagit ett nytt fredsinitiativ ”Ett steg till en bättre framtid” i syfte att förbättra de humanitära och socioekonomiska förhållandena för människor som lever i Abchazien och Sydossetien. Initiativet ska främja kontakten mellan människor, interaktionen och förtroendet mellan de delade samhällena. Mer specifikt syftar initiativet till att förbättra och förenkla handeln längs skiljelinjerna och skapa ytterligare möjligheter för kvalitetsutbildning och tillgång till alla utbildningsnivåer både hemma och utomlands.

Under de senaste tolv åren har Ryssland försökt påverka Georgiens suveräna vägval för att bli en europeisk demokrati och anta de västerländska strukturerna, med vilka Georgien delar samma värderingar. Det är viktigt att det internationella samfundet fortsätter reagera på Rysslands olagliga aktiviteter i Georgien.

Den svenska regeringen har förvisso varit aktiv i Georgien-frågan under årens lopp, men vi sverigedemokrater anser dock att mer måste göras för att stötta Georgien i sin strävan efter fred och demokratisk utveckling.

Rysslands försök att rita om suveräna staters gränser undergräver allvarligt den europeiska säkerheten och därför måste Europas stater svara entydigt och enigt. En gemensam strategi bör tas fram som prioriterar säkerheten i hela regionen och bygger en proaktiv politik för att begränsa Rysslands destruktiva politik som plågar inte bara Georgien utan även Ukraina och Moldavien. Ryssland måste kontinuerligt påminnas om att uppfylla sina internationella förpliktelser, inklusive avtalet om vapenvila från den 12 augusti 2008, och att det är oacceptabelt att fortsätta den destruktiva politiken som undergräver suveräniteten och den territoriella integriteten i grannländerna.

BJÖRN SÖDER (SD)
Ledamot i utrikesutskottet

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/georgien-12-ar-av-rysk-ockupation/