Ingå ett försvarsförbund med Finland

FÖRSVAR Under förra veckan nåddes vi av nyheten att flera ledande finländska politiker nu öppnar dörren för att ingå ett försvarsförbund med Sverige. Detta gladde oss sverigedemokrater då vi länge arbetat för att få till stånd ett sådant förbund med vårt broderfolk i öster. Sverige och Finland har en lång gemensam historia och starka kulturella och politiska band. Våra länders gemensamma geografiska läge har dessutom lett till att vi i dag möter i stort sett samma säkerhetspolitiska utmaningar och problem.

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår del av Europa har varit mycket negativ de senaste åren och är i dagsläget det sämsta sedan det kalla krigets sista kyliga dagar. Beskedet från Finland är därför mycket viktigt och en tydlig signal till omvärlden att Finland är beredda att ta ansvar för sin säkerhet och för stabiliteten på och omkring Östersjön.

Märkligt nog – men inte särskilt förvånande – är den svenska regeringen inte lika positivt inställd till ett försvarsförbund som politikerna i Finland. Visserligen vill regeringen se ett ökat militärt samarbete med Finland, men man är inte beredd att löpa linan ut och ingå ett försvarsförbund med vårt grannland.

Som Sveriges försvarsvänligaste parti ser vi med oro på regeringens agerande och ovilja att ta ansvar för vårt lands säkerhet och för stabiliteten i vårt närområde. För oss sverigedemokrater är det hela mycket enkelt – det krävs handling, konstruktiva och kraftfulla insatser i dagens försämrade säkerhetspolitiska situation. Regeringens vackra ord, fluffiga texter och tomma löften räcker inte till på långa vägar.

För att förbättra vårt säkerhetspolitiska läge anser Sverigedemokraterna att följande saker behöver genomföras snarast:

  • Ingå ett försvarsförbund med Finland: Vi vill, likt många finländska politiker, att Sverige och Finland snarast ingår ett defensivt försvarsförbund. Sverige och Finland har redan i dag ett bra militärt samarbete och ett försvarsförbund skulle stärka vår försvarsförmåga. Ett sådant förbund skulle också stärka den nordiska gemenskapen samtidigt som det skulle minska spänningen runt och på Östersjön.
  • Gemensamma materielprojekt: Sverige och Finland har liknande materiella behov och ett fördjupat materiellt samarbete skulle inte bara reducera kostnader, det skulle också förbättra våra länders interoperabillitet.
  • Ökad övningsverksamhet: Sverige och Finland har sedan ett antal år ett mycket gott militärt samarbete länderna emellan. I väntan på att ett försvarsförbund kommer till stånd vill vi fördjupa och intensifiera det militära samarbetet med Finland på alla nivåer.

Vi hoppas och tror att den väg som Sverigedemokraterna och många finska politiker förespråkar kommer få stöd från samtliga borgerliga partier i Sveriges riksdag, så att vi snarast kan ingå ett försvarsförbund med Finland. Ett sådant skulle stärka vår försvarsförmåga och bidra till ökad stabilitet på och kring Östersjön. Allt annat agerande vore oansvarigt och ogenomtänkt.

BJÖRN SÖDER (SD)
Riksdagsledamot och säkerhetspolitisk talesperson

ROGER RICHTHOFF (SD)
Riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson

(Artikeln är publicerad på Altinget.se den 27 november 2020)

(Foto till artikeln: Jimmy Croona/Försvarsmakten)

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/inga-ett-forsvarsforbund-med-finland/