Inga fler papperspoliser – låt polisen göra det den är bäst på

POLISEN I riksdagen har vi sverigedemokrater lagt en lång rad förslag för att komma tillrätta med den misslyckade kriminalpolitiken.  Så sent som i vintras lade vi dessutom fram ett åtgärdspaket mot den organiserade brottsligheten, Särskilda Metoder mot Organiserad Kriminalitet (SMOK), som innehöll bland annat att införa möjligheten att åtala och fälla för organiserad brottslighet utan att binda vid specifikt brott, skärpa straffen, göra det lättare att använda hemliga tvångsmedel, ge polisen särskilda befogenheter att beslagta tillgångar men också att sätta större fokus på brottsoffren.

Tyvärr har våra väl genomtänkta förslag hittills mötts av nonchalans från övriga partier. Moderaterna, som innan SD:s inträde i riksdagen kanske varit det parti som flest kunnat relatera till när det gäller dessa frågor, har på senare år – och framförallt sedan tillkomsten av de sk ”nya moderaterna” – fullständigt kapitulerat på området. Istället är det alltså Sverigedemokraterna som nu ensamt tagit upp stafettpinnen inom kriminalpolitiken. Vårt överordnade mål är att vi skall se till att få till stånd en förändring av politiken så att vi åter kan skapa ett tryggt och harmoniskt samhälle präglat av lag och ordning.

En av grundpelarna för att kunna skapa just lag och ordning är att vi har en väl fungerande poliskår som präglas av professionalism med poliser av hög kvalitet, motivation och som åtnjuter allmänhetens respekt och förtroende.

Men enligt en nyligen genomförd undersökning av opinionsinstitutet Yougov, på uppdrag av försäkringsbolaget If, anser mindre än hälften av Sveriges befolkning att polisen gör ett bra jobb. Det grundar sig i att man anser att polisen sysslar med för många administrativa arbetsuppgifter istället för att lösa brott.

För fem år sedan gjorde den borgerliga regeringen en storsatsning på fler poliser. Mellan 2006 och 2010 fick polisen 3,4 miljarder kronor mer i anslag i statsbudgeten och antalet anställda poliser ökade med 16 procent. I Dagens Nyheter (DN) kunde man dock den 20 september 2011 läsa om att nya poliser, istället för att vara ute på fältet, får kontorsjobb. Från Polisförbundets sida hävdar man att man har för lite administrativt stöd vilket gör att många poliser får utföra administrativa uppgifter, t ex svara i telefon, bemanna reception eller skriva ut förhör. I 17 av landets 21 polismyndigheter minskade samtidigt antalet civilanställda mellan december 2008 och december 2010. Enligt DN har det under lång tid i Västra Götaland varit standard att ett tjugotal nyanställda poliser jobbar med att svara i telefon. Man hänvisar till det ekonomiska läget och att man därför använt poliser på civila uppgifter, exempelvis receptionen. Att sätta nybakade och hungriga poliser bakom skrivbordet kan inte ses som annat än ett enormt resursslöseri!

Trots ökade anslag och fler anställda poliser visar exempelvis Stockholmspolisens bemanningsplan att antalet polispatruller som minst ska vara i tjänst inte har förändrats sedan 2006. Detta rimmar givetvis mycket illa med regeringens pressmeddelande den 16 oktober 2006 om att ”polisens brottsförebyggande arbete ska stärkas genom bland annat ökad synlighet och tillgänglighet.”

Polisforskarna Johannes Knutsson och Stefan Holgersson har sammanställt en rapport grundad på 2 000 undersökta polistimmar. De bägge forskarna kom fram till den sensationella slutsatsen att endast en procent av arbetstiden ägnades åt fotpatrullering. På polistationerna och i bilarna tillbringar poliserna istället hela 70 % av sin arbetstid. Trots upprepade löften från så väl justitieministern som polischefer har vi idag en polis som befinner sig långt ifrån den offentliga miljön.

Sverigedemokraterna vill möjliggöra en effektivt arbetande polis som finns nära folket och som arbetar med det den verkligen kan. Människor måste kunna känna sig trygga med att polisen finns till hands om man blir utsatt för brott, oavsett typ av brottslighet. Att polisen idag som regel inte ens utreder flera typer av vardagsbrott undergräver förtroendet för hela rättsväsendet. Polisen måste framöver vara ett naturligt inslag i gatubilden.

Därför har Sverigedemokraterna nu startat en kampanj under parollen ”Inga fler papperspoliser”. Med denna kampanj vill vi rikta fokus på de stora bristerna som råder inom brottsbekämpningen i Sverige. Polisresurserna måste börja användas effektivt, vardagsbrotten måste utredas och poliserna måste arbeta mer med att skapa trygghet i de offentliga miljöerna.

Kampanj riktar udden mot de politiker som bär ansvaret för hur polisen idag arbetar. Vi vill samtidigt passa på att ge en eloge till alla de hårt arbetande poliser som varje dag kämpar för ett tryggare samhälle. Vi inser självklart betydelsen av inre tjänst inom polisen. Vad vi menar

med “Inga fler papperspoliser” är att polisen måste effektiviseras samt att flera byråkratiska sysslor måste göras av andra än utbildade poliser.

Våra förslag för ett tryggare Sverige är att få fler synliga poliser, kraftigt skärpa straffen för våldsbrott samt förbättra lagstiftningen mot organiserad brottslighet.

Låt oss därför slippa fler papperspoliser och låt polisen göra det den är bäst på – nämligen bekämpa brottslighet och skapa trygghet i människors vardag.

BJÖRN SÖDER

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/inga-fler-papperspoliser-lat-polisen-gora-det-den-ar-bast-pa/