Interpellation till försvarsministern angående de svenska militära insatserna i Mali

Interpellation 2021/22:23 De svenska militära insatserna i Mali

av Björn Söder (SD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Den 26 september 2021 publicerade Svenska Dagbladet en artikel där försvarsministern intervjuas angående de svenska militära insatserna i Mali. I artikeln uttrycker försvarsministern att ”det är helt nödvändigt att vi engagerar oss i Mali” och i artikeln står vidare att läsa att ”försvarsministern ser inga skäl att ompröva Maliinsatsen”. Dessa uttalandena görs efter att det blivit känt att den maliska regeringen är i samtal med det ökända ryska säkerhetsföretaget Wagner Group om att anlita gruppen för insatser i landet.

Wagner Group är en organisation som, enligt uppgift, består av före detta ryska soldater som agerar på order av det ryska försvarsdepartementet. Organisationen har agerat för ryska intressen i konflikter världen över, däribland i östra Ukraina där den stridit på den ryska sidan. Det finns flera anklagelser mot gruppen om krigsförbrytelser, som inkluderar bland annat våldtäkter, tortyr och summariska avrättningar. Senast har FN riktat anklagelser mot gruppens agerande i Centralafrikanska republiken.

Sedan tidigare är läget i Mali instabilt. Det har genomförts två militärkupper inom nio månader och landet är inne på sin tredje president inom ett år. Läget präglas således av ett politiskt kaos som inte ser ut att lösas. Snarare har det inte blivit någon demokratisk utveckling i Mali trots en stor internationell närvaro och trots att stora mängder bistånd givits. Inte heller har det fredsavtal som den maliska regeringen och två väpnade grupperingar ingick 2015 blivit implementerat.

Den tidigare svenske ambassadören till Mali, Diana Janse, har riktat mycket kraftig kritik mot den svenska strategin i Mali och menar att det är dags att planera för att Sverige drar tillbaka sitt militära bidrag till landet.

Riksrevisionen har även studerat uppbyggnaden av nationell försvarsförmåga och hur armén genomfört detta kontra internationella insatser. I sin rapport (RiR, 2021:23, s.49) skriver de ”att officerare och soldater i armén sänds ut på internationella insatser får negativa konsekvenser för förbandsproduktionen”. Mali som den för närvarande största svenska utlandsinsatsen för armén är därmed en insats som får negativa konsekvenser för uppbyggnaden av en nationell försvarsförmåga.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

  1. Vilka initiativ är ministern beredd att ta med anledning av de nya uppgifterna om samtal mellan Wagnergruppen och Malis regering?
  2. Prioriterar ministern internationella insatser eller uppbyggnad av nationell försvarsförmåga?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/interpellation-till-forsvarsministern-angaende-de-svenska-militara-insatserna-i-mali/