Kommer utrikesministern vidta åtgärder mot de 261 ”opolitiska” tjänstemännen vid Regeringskansliet?

UTRIKESDEPARTEMENTET Efter valet 2018 när regeringen Löfven stod i begrepp att avskiljas från sitt uppdrag startade ett antal ”opolitiska” regeringstjänstemän på Utrikesdepartementet ett upprop för att Regeringskansliet skulle vidmakthålla den ”värdegrund” som man ansåg UD omfattas av. Man samlade ihop 261 undertecknare av detta upprop som riktades sig mot att en ny regering eventuellt kunde ta makten.

Till förvaltningschefen i Regeringskansliet ställdes bland annat frågan om Regeringskansliet som arbetsgivare kan ”garantera att nästa regering eller regeringsunderlag inte kommer att urholka RK:s värdegrund och policys inom mångfald och icke-diskriminering”? Man ifrågasatte alltså en ny regering och vad dess politik kunde leda till.

Inom Regeringskansliet jobbar, enligt regeringens egen hemsida, ca 4 500 personer, varav omkring 200 är politiskt tillsatta. ”När ett regeringsskifte äger rum avgår de som är politiskt tillsatta, medan tjänstemännen arbetar kvar”, står det på hemsidan.

Vid regeringsskiften har de opolitiska tjänstemännen alltså ett särskilt ansvar. De ska tjäna den regering som sitter vid makten oavsett politisk färg. Professionaliteten har tidigare varit ett signum för denna tjänstemannakår och att kunna behålla opolitiska tjänstemän vid regeringsskiften har medfört att Regeringskansliet kunnat bibehålla enorm kompetens.

Uppropet visar tydligt att de opolitiska tjänstemännen nu blivit politiska. De som startade uppropet har dessutom sin bakgrund inom socialdemokratiska partiet och det finns allt för många exempel på hur Socialdemokraterna nu tillsatt sitt partifolk på ”opolitiska” funktioner.

I Världen idag skriver Johan Westerholm den 7 oktober 2022 att ”oron inom den krets som varit mest lojala till den socialdemokratiska utrikesledningen sedan åtta år är nu stor. Så pass stor att flera befarar att utrikesdepartementet utvecklas i en polsk eller ungersk riktning. Vissa ’opolitiska’ tjänstemän menar att det är relevant att jämföra Ulf Kristersson, som fått talmannens uppdrag, med den tyske statsministern von Papen 1932. Det var von Papen som möjliggjorde Hitlers övertagande. Opolitiska tjänstemän som öppet deklarerar inte bara en avvikande åsikt om en tillträdande ministär utan ren antipati.”

Han fortsätter:

”Men att en reformering kommer krävas vittnar allt fler om. Göran Eriksson på Svenska Dagbladet, pekar på att av de 261 ’opolitiska’ tjänstemän som skrev under protesterna mot en tänkt moderatledd regering 2018, så har de 261 åtnjutit en bättre löne- och karriärutveckling än de som valde att stå utanför och förbli opolitiska.

Dessa 261 är i dag så pass väl utplacerade att ingen nyrekryterad UD-aspirant kommer undan dem. De är i dag representerade inte bara på personalavdelningen och som enhetschefer och gruppledare utan även i ledningen för rekryteringen till diplomatprogrammet, inklusive rektorn eller den huvudansvarige själv.”

Socialdemokraternas tillvägagångssätt är utomordentligt väl strategiskt genomtänkt för att kunna bibehålla makt och inflytande över utrikespolitiken även när partiet förlorar ett val. Det är dock i högsta grad odemokratiskt och urholkar förtroendet för den opolitiska tjänstemannakåren.

Sverige har nu fått en ny utrikesminister med moderaten Tobias Billström. Frågan är nu om han avser vidta några åtgärder mot de 261 ”opolitiska” tjänstemännen inom Regeringskansliet som undertecknat uppropet och därmed uppvisat politiska ställningstaganden mot en ny regering? Om inte kommer sannolikt dessa att fortsätta med sin politiska aktivism och göra allt för att stjälpa en moderatledd regering i syfte att gynna sina socialdemokratiska uppdragsgivare.

BJÖRN SÖDER (SD)
Riksdagsledamot

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/kommer-utrikesministern-vidta-atgarder-mot-de-261-opolitiska-tjanstemannen-vid-regeringskansliet/