”Konflikten kan växa – även i svenska förorter”

DEBATT Under helgen aviserade USA:s president Donald Trump att man avsåg dra tillbaka sina trupper från norra Syrien och ge grönt ljus åt Turkiet att gå in militärt i landet. Det finns säkerligen både inrikes- och utrikespolitiska skäl för Trump att dra tillbaka sina trupper – inte minst var det ett vallöfte han gav under sin valrörelse. Men inte desto mindre riskerar det nu att utsätta folken i regionen för livsfara. Även om Trump i efterhand varnat Turkiet för repressalier om landet går för långt i sina militära insatser så är det precis det som Turkiet med sin totalitära och islamistiska ledare Erdoğan i spetsen kan tänkas göra.

Kristna och kurder har tillsammans med flera andra folk i den militära alliansen Syriska demokratiska styrkorna (SDF) gjort helt avgörande insatser i kampen mot terrorrörelsen Islamiska staten, vilka enligt de flesta bedömare hade varit omöjliga att stoppa utan SDF:s uppoffringar. SDF har betalat ett mycket högt pris för sina insatser, inte minst sett till människoliv. Nu uppger det turkiska utrikesdepartementet att landets militär är redo att påbörja en militär invasion mot SDF-kontrollerade områden i nordöstra Syrien.

Erdoğan har under en längre tid väntat på en möjlighet som denna; att utan direkt amerikanskt militärt motstånd kunna erövra de områden som idag kontrolleras av SDF. Turkiska intressen har primärt visat sig vara riktade mot främst kurder, och inte i första hand mot den islamiska statens terrorister – vilket vi gång på gång sett ett antal exempel på.

SDF har sagt att man kommer att försvara sig vilket innebär att risken för ett fullskaligt krig vid en turkisk invasion dramatiskt ökar. Mot bakgrund av de senare årens utveckling i Mellanöstern är detta en mycket olycklig utveckling, och det internationella samfundet bör överväga betydande sanktioner mot ett aggressivt, militärt turkiskt agerande som bidrar till ökade konflikter.

Ett turkiskt angrepp mot alla de minoriteter som bor i Rojava kan dessutom orsaka nya säkerhetsvakuum i regionen, vilka kan utnyttjas och gynna återväxten av terrororganisationer såsom IS. Kampen mot terrorn är särskilt viktig för ett land som Sverige som bär ett betydande ansvar i frågan om återvändande IS-terrorister.

Utvecklingen är oroväckande och en väpnad konflikt mellan Turkiet och framförallt kurderna riskerar att spä på konflikten grupperna emellan även här i Sverige. En turkisk provokation vore negativ för våldsutvecklingen i flera svenska utsatta områden. Det är därför viktigt att Sverige står upp för våra allierade i kampen mot den globala terrorismen.

Den svenska regeringen borde vara tydlig i sitt avståndstagande till Turkiets aggressiva hållning. Under tisdagen ställdes frågor i utrikesutskottet till utrikesministern med anledning av situationen. Det framkom med tydlighet att regeringen saknar en plan för hur man ska agera. Senare på dagen kallades dock Turkiets ambassadör upp till UD. Men något klart besked om hur den svenska regeringen kommer att agera vid en turkisk invasion framgår inte.

Regeringen bör tydligt markera emot Turkiet genom att överväga ekonomiska sanktioner mot landet i det fall ett angrepp blir verklighet. I förebyggande syfte bör man också skicka humanitärt stöd till det politiska styret i Rojava. Regeringen bör vidare verka för att samla det internationella samfundet för att skapa en bred uppslutning bland olika länder som gemensamt fördömer Turkiets planer och man bör omgående stoppa all export av krigsmateriel och viss teknisk utrustning till Turkiet i det fall de väljer att angripa Rojava.

Det återstår att se vad den svenska regeringen nu vidtar för åtgärder, om ens några. Men gör man inget är det ett oförglömligt svek mot alla de människor som drabbats av vår tids värsta terrororganisation.

JESPER SÖDER
före detta underrättelseofficer SDF

MARKUS WIECHEL (SD)
utrikespolitisk talesperson

BJÖRN SÖDER (SD)
säkerhetspolitisk talesperson

LUDVIG ASPLING (SD)
utrikesutskottet

LARS ANDERSSON (SD)
utrikesutskottet

SARA GILLE (SD)
utrikesutskottet

MATS NORDBERG (SD)
utrikesutskottet

(Artikeln är publicerad på SvD.se den 9 oktober 2019)

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/konflikten-kan-vaxa-aven-i-svenska-fororter/