Möjligheter att reformera EU inifrån?

EU Jag är stark motståndare till dagens EU. Det är ett överstatligt federalistiskt statsbygge som vi bör bekämpa. Därför har alltid min linje varit att lämna EU och återta självbestämmandet i Sverige. Det har aldrig funnits realistiska tendenser till att EU skulle kunna reformeras inifrån. För bara ett par år sedan var detta min fasta övertygelse.

Men, något har hänt och händer i Europa. Det vänsterliberala etablissemanget, som varit förhärskande i EU, håller på att förlora och en ny politisk era är på väg. Vår era.

Våra politiska motståndare försöker hela tiden skrämmas med att vi vill bygga murar kring Sverige och isolera oss från omvärlden, när vi i själva verket vill fortsätta ha ett gott europeiskt samarbete suveräna stater emellan.

Vårt mål är alltså att etablera ett väl fungerande europeiskt samarbete mellan suveräna stater där man respekterar varandras olikheter och olika vägval och beslut. Jag är numera övertygad om att vi kan nå dit utan att lämna EU.

Under mandatperioden har jag haft förmånen att träffa regeringsföreträdare från länder, där våra systerpartier regerar. Det har varit bl a Polen, Ungern, Österrike och Italien, men även företrädare för våra systerpartier i Danmark och Finland. Alla har vi samma mål med det europeiska samarbetet men de har alla en uttrycklig vilja av att stanna kvar i EU.

Jag tror därför att partiets utträdeskrav istället kan utgöra ett hinder för vidare samarbete för att nå vårt mål och jag är numera övertygad om att vi skulle kunna påbörja reformeringen av EU inifrån inom bara några år. Vi kommer snart att utgöra den största kraften inom EU och arbetet kan börja för att nå det mål vi alla vill nå.

Inför nästa års EU-val hade jag gärna sett att partiet valde denna linje under förutsättning att vi är mycket tydliga med vad vårt slutmål med det europeiska samarbetet är. Det får inte råda tvivel om vår inställning till dagens EU och det vänsterliberala projektet. Det får inte bli en svekdebatt!

BJÖRN SÖDER

Lyssna: Utfrågning av Björn Söder i Sveriges Radio P4 2018-08-27.

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/mojligheter-att-reformera-eu-inifran/