KF: Motion om uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag åt nämnder och styrelser med anledning av detta

MOTION Terrorism är vår tids ondaste krigsföring eftersom det drabbar fullkomligt oskyldiga människor. Redan 2013 visade utredningar på vikten av en tuffare lagstiftning men på grund av två regeringars undfallenhet står vi nu utan möjligheter att vidta tillräckliga åtgärder för att skydda våra medborgare och samtidigt ge upprättelse till offren. Landets kommuner tvingas nu istället att besluta om hur man ska agera om exempelvis en återvändande IS-terrorist slår sig ner i kommunen.

Den som anslutit sig till en terrororganisation vars syfte är att förgöra vårt fria och demokratiska samhälle har också vänt sig bort från detta samhälle. Därför ska inte våra skattepengar gå till dessa personer genom t ex försörjningsstöd, vuxenutbildning eller bostäder.

I Staffanstorp har kommunstyrelsens ordförande, Christian Sonesson (M), på ett föredömligt sätt lagt förslag till kommunen om ett uttalande och uppdrag till nämnder och styrelser om att utarbeta direktiv som förhindrar att kommunens ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött terrorism.

Vi anser att Kristianstads kommunfullmäktige bör göra ett liknande uttalande och att våra nämnder och styrelser också utarbetar direktiv som förhindrar att Kristianstads kommuns ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

att uttala följande:

Den som deltagit i, eller understött, terrorism, t ex återvändande IS-terrorister, är inte välkomna till Kristianstads kommun.

Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig mot vårt fria samhälle och därmed också förverkat sina möjligheter att få kommunens hjälp. Därför kommer de inte att erhålla stöd av kommunen i någon form.

Kommunen kommer inte att utbetala försörjningsbidrag, hjälpa till med bostad, vuxenutbildning eller på annat sätt bidra med samhällelig service.

Kristianstads kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra kommuninvånares trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för all dem som blivit terrorismens offer.

att uppdra till samtliga nämnder och styrelser som berörs av kommunfullmäktiges uttalande ovan, att utarbeta direktiv som förhindrar att Kristianstads kommuns ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött terrorism.

BJÖRN SÖDER (SD)

NICLAS NILSSON (SD)

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/motion-om-uttalande-om-atervandande-is-terrorister-och-uppdrag-at-namnder-och-styrelser-med-anledning-av-detta/