I Nato blir Sverige ett automatiskt mål i krig

NATO Häromdagen publicerade Sten Tolgfors och Stefan Wallin en artikel där de argumenterar för ett svenskt och finskt medlemskap i Atlantpakten. Men deras argumentation innehåller flera problem.

För det första är det värt att komma ihåg att medlemskapet i Atlantpakten inte är den enbart tekniska fråga som många vänner av ett svenskt medlemskap vill göra det till. Om Sverige skulle gå in i pakten så är det ett ställningstagande för den ena av två stormaktsallianser i vårt närområde.

Vår utgångspunkt är att Sverige ska bibehålla sin alliansfrihet (allians med Finland undantaget) och självbestämmande, vilket blir svårare om Sverige ingår i ett maktblock i Europa. På egen hand har vi större möjligheter att kunna besluta om vilken väg vi vill välja i händelse av konflikt.

Vid möte med Natoföreträdare i Bryssel framgick tydligt att de inte hade något att invända mot ett starkt svenskt försvar, gärna i förbund med Finland. Ryssland har inte heller uttryckt någon annan uppfattning.

Det är tydligt att spänningarna ökar i vår del av Europa genom att Östersjön görs till ett ”Nato-innanhav”.

Dessutom måste vi ställa oss själva frågan vad ett svenskt medlemskap i Atlantpakten egentligen skulle innebära i händelse av konflikt. Med ett svenskt medlemskap skulle vi oundvikligen dras in och vara en måltavla i händelse av en stor konflikt i Europa. Utan ett sådant har vi åtminstone en viss möjlighet att undvika detta. Vill vi göra vårt land till ett automatiskt mål i händelse av krig?

Man kan heller inte bortse från att vi kommer att ha ett tryck på oss att bidra också i konflikter som har ett begränsat svenskt intresse, till exempel en konflikt i Mellanöstern där Turkiet är part. Vill vi vara på samma sida som ett allt mer auktoritärt Turkiet?

Allt detta är relevanta invändningar mot ett svenskt och finskt medlemskap i Atlantpakten. Man bör dessutom tillägga att om Sverige skulle rusta sitt eget försvar till den grad som vi i SD har föreslagit – det vill säga till en nivå på cirka 2,5 procent av BNP – ja då minskar behovet av ett alliansmedlemskap dramatiskt. Ska vi alliera oss med någon så är det med Finland, ett land med vilket vi har en lång historia och gemensamma geopolitiska intressen.

BJÖRN SÖDER (SD)
Säkerhetspolitisk talesperson

MIKAEL JANSSON (SD)
Försvarspolitisk talesperson

ROGER RICHTOFF (SD)
Ledamot försvarsutskottet

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/nato-blir-sverige-ett-automatiskt-mal-krig/