Nej, det finns inte någon enig forskarkår bakom Greta Thunbergs radikala budskap

Svar till Henny Tillberg (L) och Mats Alaküla i Kristianstadsbladet den 21 oktober 2019.

KLIMATET För några år sedan fick vi höra att invandringen inte kostade pengar. Vi har fått höra att tiggeriet inte är organiserat, att ålderstester inte fungerar och att ingen manipulerar apatiska barn. Jag säger detta för att visa att det finns trender i samhällsdebatten, som det är inopportunt att ifrågasätta.

Vad gäller Greta Thunberg utnyttjas hon på ett cyniskt sätt av vuxna för att ge deras klimatrörelse och kampanjer ett ungt ansikte utåt. Och att cirkusen kring hennes person har fått religiösa proportioner är ett rent konstaterande. I december 2018 twittrade Limhamns kyrka att ”Jesu från Nasaret har nu utsett en av sina efterträdare, nämligen Greta Thunberg”. Mer nyligen påstods att ”Greta Thunberg bär ett budskap från Gud” av diakonen Anna Ardin.

Och att det finns trender i forskarvärlden och ett tryck från finansiärer är inte något jag hittar på. Ytterst få forskare i Sverige är beredda att yttra något som äventyrar forskningsanslagen, eftersom man då sätter hela sin forskargrupp på spel. Det är inget jag heller hittar på, utan vittnesmål inifrån forskarvärlden.

Stranderosionen i Skåne är verklig, men beror inte i första hand på en höjning av havsnivån. Globalt lär havsytans stigning i genomsnitt ligga runt tre millimeter per år, uppgifterna går isär lite, men i södra Sverige kompenseras detta av en landhöjning à 1-2 millimeter per år, ännu mer längre norrut. Den resulterande höjningen av havsnivån kring Skåne är alltså mycket långsam, men landerosion är en naturlig process, som också kan förhindras på olika sätt. Det kan handla om att man planterar växtlighet intill vattnet eller tillför sand eller jord, vilket förstås är mer effektivt än att släcka lampan under earth hour.

Vad gäller professor Mats Alaküla vid Lunds Tekniska Högskola är jag mycket förvånad över att han så uppenbart brister i källkritik. Nej, det finns inte någon enig forskarkår bakom Greta Thunbergs radikala budskap. Det 97 procent av forskarna var eniga om, enligt en publikation från 2013, handlar om att jorden har blivit varmare och att det har med mänsklig aktivitet att göra. Att 97 procent skulle motsätta sig ekonomisk tillväxt och ställa sig bakom känslosamma utspel om stulen barndom kan helt enkelt inte stämma.

Jag har inga problem med att Sverige strävar efter att minska sitt oljeberoende, det kan finnas goda skäl till det, inte minst geopolitiska. Men att vetenskapen liksom skulle vara enig om jordens nära förestående undergång måste faktiskt beskrivas som den bluff det är.

BJÖRN SÖDER (SD)
Riksdagsledamot och ledamot i Kristianstads kommunfullmäktige

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/nej-det-finns-inte-nagon-enig-forskarkar-bakom-greta-thunbergs-radikala-budskap/